Випуск 25 “Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність”

АНТРОПОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ

ГАЛИНА БАТЮК. ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ: РОМАН «ДО МАЯКА»

ІРИНА БЕСТЮК. ТВОРЧІ ІНТЕНЦІЇ МІФОПОЕТИКИ Й ПАТОПОЕТИКИ НА ПРИКЛАДІ НОВЕЛИ ІВАНА ФРАНКА

ТЕТЯНА БІДОВАНЕЦЬ. ДРАМАТИЧНА ПОЕМА «СОЛОВЕЙКО)СОЛЬВЕЙГ» ІВАНА ДРАЧА КРІЗЬ ПРИЗМУ АНАЛІТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

ОЛЕНА БІДЮК. ПСИХОАНАЛІЗ СНОВИДІНЬ: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПРОЕКЦІЯ

ТЕТЯНА БІЛЯШЕВИЧ. ІНШИЙ У ТВОРЧОСТІ А КАМЮ: ОГЛЯД НАУКОВО-КРИТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОЛЕГ БОДНАР. ДЕФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖОРДЖА ОРУЕЛЛА “1984”)

ВАЛЕРІЙ БОРЕНКО. АНТРОПОЛОГІЧНІ РЕМАРКИ РОЖЕ МАРТЕН ДЮ ГАРА: АСПЕКТ МОДИФІКАЦІЇ ОБРАЗУ ЛІТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ

СВІТЛАНА БОРОДІЦА. ПСИХОЛОГІЯ “КРИЗОВИХ СТАНІВ” У РОМАНІ)ЕПОПЕЇ “СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ” І.ВІЛЬДЕ

СВІТЛАНА БОРТНИК. АВТОІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У МІЖТЕКСТОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ П. КАРМАНСЬКОГО)

ІРИНА БУРЛАКОВА. МОДЕРНІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОГО КАНОНУ ЯК ВИЯВ ЕСТЕТИЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЮРІЯ КЛЕНА (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛИ “ЯБЛУКА”)

СВІТЛАНА ВИШНЕВСЬКА-ПИЛИПИШИН. АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА В РОСІЙСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХІХ СТ. (НА ЕТНОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ)

ОЛЕКСАНДРА ВІСИЧ. ЖАНР ЯК ПРОЕКЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ОЛЬГА ВОЗНЮК. СТЕРЕОТИП ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВІЗІЇ ІНШОГО

ГАЛИНА ВОЛОЩУК. АВТОБІОГРАФІЗМ ПОВІСТІ “ХРИЗАНТЕМИ” УЛЯНИ КРАВЧЕНКО: ЕТНІЧНІ ПРОЕКЦІЇ ТА ПРИЙОМИ ВИРАЖЕННЯ

НАДІЯ ГАВРИЛЮК. ХУДОЖНЄ ВИРАЖЕННЯ САМОТНОСТІ В ПОЕЗІЇ К. ХХ – П. ХХІ СТ.

АНДРІЙ ГУРДУЗ. КОМПЛЕКС МІНОТАВРА В РОМАНІ СТЕЛА ПАВЛОУ “ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ”: АСОЦІАТИВНА МОДЕЛЬ

ОЛЬГА ДОВБУШ. АНТРОПОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ «МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ» (НА ПРИКЛАДІ “OLIVER’S STORY” E.SEGAL)

ІГОР ДРАЧ. «БІОПОЛІТИЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ» ЯК ПІДСТАВА АНТРОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ РОМАНУ)УТОПІЇ «СОНЯЧНА МАШИНА» В.ВИННИЧЕНКА

ГАЛИНА ДЗИСЬ. МОДЕЛЮВАННЯ «МАЛОГО СВІТУ» В ПРОЗОВІЙ МІНІАТЮРІ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

ІРИНА ЗАВІТАЄВА. АМБІВАЛЕНТНИЙ ХАРАКТЕР ФЕНОМЕНУ ЗАПАХУ У РОМАНІ С. АНДРУХОВИЧ „СЬОМГА”

ЮЛІЯ ЗАПОРОЖЧЕНКО. ГРАНИЧНЕ МИСЛЕННЯ СУЧАСНОГО ГЕРОЯ (ЗА ТВОРАМИ Д.ГОЙОВІ, Ю.АНДРУХОВИЧА, А.СТАСЮКА)

ОЛЕНА КОНОПЛІЦЬКА. АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ГЕРОЯ У ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ЛЕПКОГО

НАДІЯ КОЛОШУК. ЕКСТРЕМАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИВЧЕННЯ ДОКУМЕНТАЛІСТИКИ

СВІТЛАНА КОЧЕРГА. АРХЕТИПНІ МОТИВИ ДОМУ І БЕЗДОМІВ’Я В ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

СВІТЛАНА КРАВЧЕНКО. АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПОЛЬСЬКОЇ ПРОРАМОТВОРЧОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ

ТАРАС КРЕМІНЬ. МІФОПОЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЛІРИКИ ТАРАСА ФЕДЮКА З ПОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

ТАМАРА ЛАВРІЄНКО. АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ РЕЦЕПЦІЇ НОВЕЛИ Н.ГОТОРНА “GENTLE BOY”

НАТАЛІЯ ЛЕБЕДИНЦЕВА. ЛЮБОВ І ВЛАДА У ПОЕМІ В.СОСЮРИ “МАЗЕПА”

СВІТЛАНА ЛУЦАК. АНТРОПОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ РОСТИСЛАВА ЄНДИКА: ДОМІНАНТИ СИНТЕТИЧНОЇ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО «БУТТЯ В СЛОВІ»

ОКСАНА МЕЛЬНИК. СИМВОЛ АРФИ В АНТРОПОЛОГІЧНІЙ ПРОЕКЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ МИХАЙЛА ЯЦКОВА)

НАТАЛЯ МЕЛЬНИК. РОЗДУМИ ПРО СЕНС ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ В НОВЕЛІ К.МОСКАЛЬЦЯ «СПОГЛЯДАННЯ ЧЕРЕШНІ»

ОКСАНА НИЧКО. ПОЛІНІЙЦІ У ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ДЖОНА СТЕЙНБЕКА

НАТАЛІЯ ОЛІЙНИК. СВОЕРІДНІСТЬ МЕТРИКО-РИТМІЧНОЇ СТРУКТУРИ І СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ Р.БЕРНСА (НА ПРИКЛАДІ ВІРША Р.БЕРНСА „LINES ABOUT WAR”)

ВАЛЕНТИНА ПАПУШИНА. ПОЛІФОНІЯ РОМАНУ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО «ЗЛОЧИН І КАРА» В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ ТВОРУ

МАРІЯ ПРИХОДЬКО. ЕСТЕТИКА АПОКРИФА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

ТЕТЯНА РОМАНКО. ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРЯДУ ІНІЦІАЦІЇ У РОМАНІ ЛЮБКА ДЕРЕША „КУЛЬТ”: СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

ЛЮБОВ РОМАНЮК. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 20)Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ДИСКУСІЇ, ПОЛЕМІКИ

ЗОРЯНА РИБЧИНСЬКА. ЧИТАННЯ ПАРТИТУРИ МІФУ: СПРОБА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СОНЯШНИХ КЛАРНЕТІВ ПАВЛА ТИЧИНИ

НАТАЛЯ ТКАЧИК. МІФОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ПОВІСТІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК “ЗАХІД СОНЦЯ В УРОЖІ”

УЛЯНА ФАРИНА. “…БУТИ ЛЮДИНОЮ – ЦЕ ЗНАЧИТЬ ВДАВАТИ ЛЮДИНУ (В.ҐОМБРОВІЧ)”: РОЛЬ МАСКИ В ДРАМАХ ЮДЖИНА О’НІЛА

ОКСАНА ФІЛАТОВА. АВТОР У СИСТЕМІ КУЛЬТУРНО)ІСТОРИЧНИХ ПАРАДИГМ: ҐЕНЕЗА, СТАТУС, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

ВЕРОНІКА ЧОТАРІ. ПСАЛОМ – ДУМА: АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЖАНРІВ

НАТАЛЯ ЯНУСЬ. РЕЦЕПТИВНА БЕРНСІАНА ЯРОСЛАВА РУДНИЦЬКОГО

АНТРОПОЛОГІЯ ФОЛЬКЛОРУ

ОЛЬГА БЛАШКІВ. МІФИ ТА ФОЛЬКЛОРНІ СИМВОЛИ ЯК МАРКЕРИ ЛІРИЧНО-АПЕЛЯТИВНОЇ СТРУКТУРИ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ О. ОЛЕСЯ ТА В. Б. ЄЙТСА

ІРИНА БРИЖІЦЬКА. ФОЛЬКЛОРНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ МАРУСІ ВОЛЬВАЧІВНИ, МАРІЇ ПРОСКУРІВНИ ТА ТЕТЯНИ СУЛИМИ

ОРИСЯ ГОЛУБЕЦЬ. ТРАНСФОРМАЦІЯ КАЛЕНДАРНО)ОБРЯДОВИХ ПІСЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

СВІТЛАНА ЖУРБА. БУТТЯ ЛЮДИНИ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ІНТЕРТЕКСТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОМАНІ 20)Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЕТИЧНОЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ НАРОДНИХ ІСТОРИЧНИХ БАЛАД У СВІТЛІ СУСПІЛЬНО)ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА УКРАЇНІ В XX СТ.

ОКСАНА КУЗЬМЕНКО. ПСИХОЛОГІЯ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНЦІВ В НАРОДНИХ ОПОВІДАННЯХ ПРО ПЕРШУ СВІТОВУ ВІЙНУ (ЗА ПОЛЬОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ З АРХІВУ В.ГНАТЮКА)

ОКСАНА ЛАБАЩУК. CОМАТИЧНА ДОБУДОВА НОВОНАРОДЖЕНОГО: СПРОБА АНТРОПОЛОГІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТУ

НАДІЯ ПАСТУХ. ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ В ЗОНАХ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПОГРАНИЧЧЯ

ОЛЬГА ХАРЧИШИН. СПЕЦИФІКА І ПЕРСПЕКТИВИ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МІСТА

МАРІЯ ЧІКАРЬКОВА. ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ «МОЛОТУ НА ВІДЬОМ»

ОКСАНА ЯТИЩУК. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ОБРАЗУ ЧОРТА В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ Г.Ф.КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА)

ЛІНГВІСТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

ТЕТЯНА БЄЛОБРОВА. ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОРЕЛЕВАНТНИХ КАТЕГОРІЙ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

ОЛЬГА ВАЛІГУРА. ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОЗНАКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО ПРОСТОРУ ДВОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

ІРИНА ГУМЕНЮК. СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОДИФІКАЦІЇ ВИСЛОВЛЕНЬ З ІНТЕР’ЄКТИВАМИ

ІРИНА ОЛІЙНИК. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕКЛАДУ: ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ «СВОГО» Й «ЧУЖОГО» В УКРАЇНОМОВНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ КАЗОК Р.КІПЛІНГА

ВІКТОРІЯ ПРИХОДЬКО. РЕЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ПОВІСТІ

М. ГОГОЛЯ „ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛА”

ТІЛЕСНА АНТРОПОЛОГІЯ

РОМАН БІЛЯШЕВИЧ. ЖІНОЧИЙ ДОСВІД ТІЛА ЯК ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ МОВИ БІБЛІЇ

АЛЛА ВІТУШИНСЬКА. ГЕНДЕРНІ ВИМІРИ ЛІТЕРАТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

ЯНА ГАЛКІНА. ТІЛЕСНІСТЬ В «НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ» («ВІДЧУТНІСТЬ» ХУДОЖНІХ СВІТІВ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ТА Г. КВІТКИ)ОСНОВ’ЯНЕНКА)

МАРИНА КОВАЛИК. МАРГІНАЛЬНИЙ АНТРОПОЛОГІЗМ ЖІНОЧОГО ДИСКУРСУ В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ В. ВИННИЧЕНКА

ВІТАЛІЙ МАРМУРОВ, ПАВЛО ДАВИДОВ. КОХАННЯ, ЯК ОДВІЧНА ЦІННІСТЬ У ТВОРЧОСТІ М.БУЛГАКОВА

ВАЛЕРІЙ ПАНЧЕНКО. АНТРОПОЛОГІЯ СТАТЕВИХ ВЗАЄМИН У РОМАНІ Д.Г.ЛОРЕНСА “КОХАНЕЦЬ ЛЕДІ ЧАТАРЛЕЙ”

ОЛЬГА ПЛАХОТНІК. ВЧИТЕЛЬ І ВЧИТЕЛЬКА: ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ ОДНІЄЇ ПРОФЕСІЇ

ЛЮБОВ СЕМЕНЕНКО. АНТРОПОЛОІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОТИВУ КОХАННЯ В ЛІРИЦІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

ЛІЛІЯ ШТОХМАН. АНТРОПОЛОГІЯ НАРАЦІЇ: СТАТЬ, ҐЕНДЕР І СЕКСУАЛЬНІСТЬ В РОМАНІ ДЖЕНЕТ ВІНТЕРСОН „ТАЙНОПИС ПЛОТІ”