Випуск 8

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

О.Клименюк (Київ). Методологічні проблеми обгрунтування об’єкт-предметної структури наукового дослідження

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

M.Kosztołowicz (Kielce), M.Preyzner (Kielce). Pojęcie wspólnego sensu jako metoda wartościowania tekstu

В. Ткачук (Тернопіль). Оцінка як лінгвістичне явище

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Р. Гром’як (Тернопіль). Літературна рецепція в компаративістських студіях

Л.Шевченко (Киев). «Знаки классики» как определители действия законов эвритмии в литературе постмодернизма

В.Даренский (Луганск). Герменевтика культурных универсалий в структуре интерпретации художественного произведения

ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

М.Коштолович (Кельце), З.Коштолович (Кельце). Использование понятия общего смысла в процессе обучения математике

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

О.Алексіевець (Тернопіль). Особливості просодичної інтенсифікації семантики англійських експресивних висловлювань

Л.Тараненко (Київ). Структурно-фабульний механізм взаємодії просодичним та лексико-граматичних засобів забезпечення зв’язності байки

I.Belajeva (Ivano-Frankivsk). О niepodstawowych nazwach barw w ujęciu kognitywnym

А.Калита (Київ). Роль частотних параметрів в актуалізації англійських емоційних висловлювань з перепитуванням

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ СТУДІЇ

О.Лабащук (Тернопіль). Обрядові пісні та примовки

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

О.Лещак (Тернополь). Языковое нормативно-стилистическое сознание как повод для методологических размышлений (аналитическая рецензия на сборник «Mowa rozświetlona myslą»)