Редакційна колеґія

Головний редактор
д.філол.н., проф. Роман Гром’як

Відповідальний редактоp
к.філол.н., ас. Юрій Завадський

Редакційна колеґія:
д.філол.н., проф. Ольга Куца
д.філол.н., проф. Михайло Лабащук
д.філол.н., проф. Наталія Поплавська
д.філол.н., проф. Любов Струганець
д.філол.н., проф. Оксана Веретюк
д.філол.н., проф. Тетяна Вільчинська
д.філол.н., проф. Мар’яна Лановик
д.філол.н., проф. Микола Ткачук
д.філол.н., проф. Дмитро Бучко
к.філол.н., доц. Ігор Папуша
к.філол.н., ас. Наталія Лобас

Голова міжнародної науково-редакційної ради:
д.філол.н., проф. Олег Лещак (Польща)

Міжнародна науково-редакційна рада:
В. Заїка (Росія), Р. Стефаньський (Польща), Е. Касперський (Польща), Ю. Ситько (Україна), О. Глотов (Україна),
М. Чаркіч (Сербія), В. Кравець (Україна), В. Сердюченко (Україна), С. Ткачов (Україна), Е. Лассан (Литва), О.Глазков (Росiя).