Випуск 14

МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

О.Лещак (Кельце). Функционально-прагматическая эпистемология: понятия значимости и ценности

J.Kossecki (Kielcе). Metajęzyk nauki w świetle cybernetyki

M.Preyzner (Kielcе). Piękno a tekst i pragmatyka – znaczenia drugiej warstwy (może w miłości)

М.Лабащук (Лодзь). Гуманитарный смысл: термин или свободное словосочетание?

Ю.Дорофеев (Симферополь). Текст как объект исследования в гуманитарных науках: функциональный подход

В.Драган (Горловка). Логико-референционные герменевтические ситуации

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

С.Лещак (Кельце). Проблема подачи языковых клише в словарях разного типа (из опыта русско-польских языковых отношений) М.Лабащук, Р.Делевска (Лодзь). Усечение как способ словообразования

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

А.Глотов (Тернополь). Круг чтения: век двадцатый

F.Vseticka (Olomouc, Cechy). Roman F. X. Saldy

Л.Кравченко (Дрогобич). Ліричний герой Р.М.Рільке (до проблеми суб’єктивного синкретизму)

Л.Мазур-Межва (Кельце). Концепт „судьба” в поэтическом творчестве Б.Ш.Окуджавы

М.Нагірний (Чернівці). Американська ґулліверіада без Ґуллівера

О.Папуша (Тернопіль). Тривалість розповіді і форми наративного руху в творах для дітей

Г.Осадко (Тернопіль). Порівняльний аналіз знакового символу сонця у поезії П.Карманського і П.Тичини

Х.Стельмах (Львів). Феномен жіночого письма: теорія та практика

М.Василишин (Львів). “Fiktion” і “faktion” у сербській літературі “неореалізму” (на матеріалі прози М.Павича)

І.Зимомря (Донецьк). Універсальність природи кризового стану в романі “Герострати” Емми Андієвської

Г.Василькевич (Львів). Специфіка юріївських пісень як циклу весняної поезії

О.Сулим (Львів). Самостійна робота як один із основних етапів вивчення іноземної мови

М.Зимомря (Дрогобич). Світ духовних змагань, позначений Україною.