Випуск 4

ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Т.Шелупахіна (Луганськ). До визначення філософсько-культурного змісту поняття «мислення»
М. Лабащук (Тернополь). Метафора и метонимия в художественном и научном мышлении
П. Залюбовский, О. Розумович (Тернополь). Физиологические основы формирования сознания в условиях сенсорной недостаточности
І. Гринчук (Тернопіль). До проблеми музичного мислення (музично- педагогічний аспект)
Л. Боброва (Горлівка). Ментальність: її прояв у мові
Е. Kasperski (Warszawa). Teoria literatury a metodologia. Dyskursy pokrewne czy odrębne?
A.Зеленько (Луганськ). Різновиди моделей світу і місце мови у про цесі пізнання (від семи до моделі світу)
O.Лещак (Тернопіль). Ономасіологічна теорія мови і мовлення професора І. С. Торопцева (спроба методологічного аналізу)
I.Андреева (Дніпропетровськ). Мовознавчі Інтереси В. Чапленка
ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА
С.Терехова (Київ). Контрастивний аналіз лексем топомнестичного дейксису (на матеріалі української, російської та англійської мов)
Л. Гнаповская (Киев). Социолингвистический аспект функционирования имени собственного (на материале английской антропонимии)
С. Терехова (Київ). Виражененя дейктичних понять «вдалеч — зблизу» в українській, російській і англійській мовах
О. Фадеева (Горлівка). Психологічні аспекти в лінгвістичному аналізі конфліктної мовленнєвої ситуації
Л. Близнюк, Л. Рись, Л. Митник, Л. Кінах (Луцьк). Диференціальні ознаки у смисловій структурі віддієслівних іменників сучасної німецької мови
Д.Терехова (Київ). Парадигматичний тип асоціацій (за результатами вільного асоціативного експерименту)
Т.Пастушенко (Київ). Яскравість та насиченість кольору як компоненти семантичної структури колірних номінацій
Л.Барба (Львів). Національно-специфічний компонент семантики текстової ситуації злочин-відповідальність (на матеріалі документів МСО)
B.Дидковская (Новгород). Из истории термина «фразеологическое сочетание»
ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
Z. Matyusova. Stopy detskych vzpominek (uvahy о proze ViktoraAstafjeva)
O.Давыдова (Тернополь). Выражение авторского самосознания в поэзии Марины Цветаевой
Н.Клибанюк (Тернопiль). Три п’єси як три версії одного конфлікту
Р. Бубняк (Тернопіль). Фігуральні прийоми в прозовій поемі Бодлера «Пес i флакон»
I.Когут (Тернопіль). Борис Антоненко-Давидович — майстер психологічної новели
ПЕРЕКЛАДИ
П. Серіо (Лозана). Системні елементи, що долають бар’єри систем

ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Т.Шелупахіна (Луганськ). До визначення філософсько-культурного змісту поняття «мислення»

М. Лабащук (Тернополь). Метафора и метонимия в художественном и научном мышлении

П. Залюбовский, О. Розумович (Тернополь). Физиологические основы формирования сознания в условиях сенсорной недостаточности

І. Гринчук (Тернопіль). До проблеми музичного мислення (музично- педагогічний аспект)

Л. Боброва (Горлівка). Ментальність: її прояв у мові

Е. Kasperski (Warszawa). Teoria literatury a metodologia. Dyskursy pokrewne czy odrębne?

A.Зеленько (Луганськ). Різновиди моделей світу і місце мови у про цесі пізнання (від семи до моделі світу)

O.Лещак (Тернопіль). Ономасіологічна теорія мови і мовлення професора І. С. Торопцева (спроба методологічного аналізу)

I.Андреева (Дніпропетровськ). Мовознавчі Інтереси В. Чапленка

ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА

С.Терехова (Київ). Контрастивний аналіз лексем топомнестичного дейксису (на матеріалі української, російської та англійської мов)

Л. Гнаповская (Киев). Социолингвистический аспект функционирования имени собственного (на материале английской антропонимии)

С. Терехова (Київ). Виражененя дейктичних понять «вдалеч — зблизу» в українській, російській і англійській мовах

О. Фадеева (Горлівка). Психологічні аспекти в лінгвістичному аналізі конфліктної мовленнєвої ситуації

Л. Близнюк, Л. Рись, Л. Митник, Л. Кінах (Луцьк). Диференціальні ознаки у смисловій структурі віддієслівних іменників сучасної німецької мови

Д.Терехова (Київ). Парадигматичний тип асоціацій (за результатами вільного асоціативного експерименту)

Т.Пастушенко (Київ). Яскравість та насиченість кольору як компоненти семантичної структури колірних номінацій

Л.Барба (Львів). Національно-специфічний компонент семантики текстової ситуації злочин-відповідальність (на матеріалі документів МСО)

B.Дидковская (Новгород). Из истории термина «фразеологическое сочетание»

ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Z. Matyusova. Stopy detskych vzpominek (uvahy о proze ViktoraAstafjeva)

O.Давыдова (Тернополь). Выражение авторского самосознания в поэзии Марины Цветаевой

Н.Клибанюк (Тернопiль). Три п’єси як три версії одного конфлікту

Р. Бубняк (Тернопіль). Фігуральні прийоми в прозовій поемі Бодлера «Пес i флакон»

I.Когут (Тернопіль). Борис Антоненко-Давидович — майстер психологічної новели

ПЕРЕКЛАДИ

П. Серіо (Лозана). Системні елементи, що долають бар’єри систем