Випуск 16 “Наративні виміри літератури”

Mатеріали Міжнародної конференції з наратології “Наративні виміри літератури”

Від упорядника

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ

Роман ГРОМ’ЯК (Тернопіль, Україна) ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ У СУЧАСНУ НАРАТОЛОГІЮ

Анатолій НЯМЦУ (Чернівці, Україна) АКСІОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОПОВІДНОГО ЦЕНТРУ (ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ)

Ігор ПАПУША (Тернопіль, Україна) “ЩО ТАКЕ НАРАТОЛОГІЯ?” (ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЙ)

Игорь СИЛАНТЬЕВ (Новосибирск, Россия) ФАБУЛА, СЮЖЕТ И МОТИВ В СИСТЕМЕ НАРРАТИВА

Надія ДЕНИСЮК (Тернопіль, Україна) ПИТАННЯ НАРАТИВУ В КОНЦЕПЦІЇ ФІКЦІЙНОГО СВІТУ ПЕТЕРА ЛАМАРКА ТА СТЕЙНА ОЛСЕНА

Юрій ЗАВАДСЬКИЙ (Тернопіль, Україна) КІБЕРТЕКСТ І ЕРҐОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА: ТИПОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МЕРЕЖЕВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕСПЕНА ДЖ. ААРСЕТА

Світлана ЛУЦАК (Івано-Франківськ, Україна) АСПЕКТИ ДОМІНУВАННЯ ФОКАЛІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ХУДОЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕМИ “ПОХОРОН” ІВАНА ФРАНКА)

Оксана КАПЛЕНКО (Ніжин, Україна) СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ НАРАТИВНОЇ КАТЕГОРІЇ „ГОЛОС” В АВАНГАРДНІЙ ПРОЗІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (МАЙК ЙОГАНСЕН, ЛЕОНІД СКРИПНИК)

Марія ДЕМ’ЯНЮК (Хмельницький, Україна) ДО ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ

Мар’яна ЛАНОВИК (Тернопіль, Україна) НАРАТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

АВТОР І ЧИТАЧ

Олена ГАЛЕТА (Львів, Україна) МІЖ АВТОРОМ І ЧИТАЧЕМ: ФЕНОМЕН УПОРЯДНИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Мар’яна ЧЕЛЕЦЬКА (Львів, Україна) ЦЕНТРИ ТЯЖІННЯ ЗАГОЛОВКА У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ: ГОРИЗОНТИ АВТОРА І ЧИТАЧА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА)

Мар’яна ГІРНЯК (Львів, Україна) АВТОР У ТЕКСТІ: ПРИСУТНІСТЬ ЧИ ЗНИКНЕННЯ? (НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРОЗИ В.ПЕТРОВА-ДОМОНТОВИЧА)

Юлія КІНДЗЕРСЬКА (Тернопіль, Україна) ОБРАЗИ ЧИТАЧА ТА АВТОРА ЯК ФОРМАНТИ МЕТАЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ У РОМАНІ ДЖОНА ФАУЛЗА “МАГ”

Ольга КОГУТ (Тернопіль, Україна) ТЕОРЕТИЧНІ МЕЖІ “АВТОРСЬКОЇ МАСКИ” В ПОСТМОДЕРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Наталія ГРИЦАК (Тернопіль, Україна) ПРОБЛЕМА “АВТОРА – ЧИТАЧА” У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Ігор КУЗАВА (Луцьк, Україна) Я-АВТОРА, АВТОРСЬКА ПОЗИЦІЯ І НАРАТИВНИЙ ДИСКУРС У ПОВІСТІ В.АСТАФ’ЄВА „ВЕСЁЛЫЙ СОЛДАТ”

Наталя СЕМАЩУК (Тернопіль, Україна) ТРАНСФОРМАЦІЇ РОЗПОВІДНОГО “Я” У ПОВІСТІ ВІТОЛЬДА ҐОМБРОВІЧА “ФЕРДИДУРКЕ”

НАРАТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ

Олександр КЕБА (Кам’янець-Подільський, Україна) МОТИВНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП НАРАТИВУ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА І АНДРІЯ ПЛАТОНОВА

Надія БУКЕТОВА (Тернопіль, Україна) НАРАЦІЙНІ МОДУЛЯЦІЇ В “ЦАРІВНІ” О.КОБИЛЯНСЬКОЇ ТА “МІСІС ДЕЛОУЕЙ” В.ВУЛФ

Ольга ЦАРИК (Тернопіль, Україна) ОПОВІДНІ ВІДПОВІДНОСТІ В НОВЕЛАХ Б. ЛЕПКОГО ТА ВЛ. ОРКАНА

Галина ЧУМАК (Тернопіль, Україна) НАРАТИВ МОДЕРНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ДЖ. ДЖОЙСА ТА Т.С. ЕЛІОТА (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ „УЛІСС” ТА ПОЕМИ „БЕЗПЛІДНА ЗЕМЛЯ”)

АНАЛІТИКА КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ

Микола ТКАЧУК (Тернопіль, Україна) НАРАТОР-МЕДІУМ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Віра БОДНАР (Тернопіль, Україна) РЕЦЕПТИВНА СТРАТЕГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАРАЦІЇ МАЛОЇ ЕПІЧНОЇ ПРОЗИ (ОПОВІДАННЯ І.ФРАНКА «МІСІЯ», «ЧУМА»)

Людмила СОБЧУК (Тернопіль, Україна) РОЗПОВІДНА МАЙСТЕРНІСТЬ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО У СВІТЛІ СУЧАСНОЇ НАРАТОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ “СІРОМАНЕЦЬ”)

Ярослав КОЗАЧОК (Київ, Україна) НАЦІЄТВОРЧИЙ ХАРАКТЕР ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА

Луїза ОЛЯНДЕР (Луцьк, Україна) НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ У ТВОРІ ГЕЛІЯ СНЄГІРЬОВА “…………” (РОМАН-ДОНОС)

Світлана ЖУРБА (Кривий Ріг, Україна) НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ПОВІСТІ “САНАТОРІЙНА ЗОНА” М.ХВИЛЬОВОГО

Ольга ПАПУША (Тернопіль, Україна) СПОСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ НАРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ФОКАЛІЗАЦІЯ

Світлана БОРОДІЦА (Тернопіль, Україна) МЕТАЕТИЧНИЙ КОД У НАРАТИВНІЙ СТРУКТУРІ РОМАНУ “МАРІЯ” У.САМЧУКА

Фелікс ШТЕЙНБУК (Ялта, Україна) НАРАЦІЯ ПРОФАНАЦІЇ (ЗА РОМАНОМ ДМИТРА ЛІПСКЕРОВА «ПОСЛЕДНИЙ СОН РАЗУМА»)

Наталія ПОПЛАВСЬКА (Тернопіль, Україна) НАРАТИВНІ ПРИНЦИПИ ІПАТІЯ ПОТІЯ (“ЛИСТ ДО КНЯЗЯ КОСТЯНТИНА КОСТЯНТИНОВИЧА ОСТРОЗЬКОГО”)

Микола ЛЕГКИЙ (Львів, Україна) “МАЛОРОССИЙСКИЕ ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫВАЕМЫЕ ГРЫЦЬКОМ ОСНОВЬЯНЕНКОМ”: НАРАТИВНО-ПОЕТИКАЛЬНА РЕТРОСПЕКТИВА

Зоряна ЛАНОВИК (Тернопіль, Україна) НАРАТИВНА ПРИРОДА БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ

Семен АБРАМОВИЧ (Чернівці, Україна) МИСТЕЦТВО НАРРАЦІЇ У БІБЛІЙНІЙ ПРОЗІ

Світлана ПРИТОЛЮК (Тернопіль, Україна) ХАРАКТЕР НАРАЦІЇ У РОМАНІ К.Е.ФРАНЦОЗА “БЛАЗЕНЬ”

АНАЛІТИКА ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК

Edward KASPERSKI (Warszawa, Polska) GATUNKOWA TOŻSAMOŚĆ POWIEŚCI F. KAFKI (AMERYKA, PROCES, ZAMEK)

Олена МАЦИБОРСЬКА (Луцьк, Україна) МОДЕРНІЗАЦІЯ МІФОЛОГІЧНОГО НАРАТИВУ В ОДІССЕЇ АКМЕЇСТІВ І НЕОКЛАСИКІВ

Софія БОРОДАВЧУК (Тернопіль, Україна) ЛІТЕРАТУРНИЙ ТЕКСТ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (СПРОБА НАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ)

Татьяна ВОЛКОВА (Кельце, Польша) НАРРАТИВНОЕ НАЧАЛО В АВТОРСКОЙ ПЕСНЕ 60-70-х ГОДОВ

Вікторія ПРИХОДЬКО (Луцьк, Україна) ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗМІСТУ ТЕКСТУ І НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ

Marin POSTU (Chisinau, Moldova) THE DICHOTOMY «JE-NOUS» IN PROUST’S NARRATIVE DISCOURSE

Микола КЕБАЛО (Тернопіль, Україна) РОЗВИТОК НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ПРОЗИ

Вікторія СІРУК (Луцьк, Україна) БЕЗФАБУЛЬНА “МАЛА” ПРОЗА ВІСІМДЕСЯТНИКІВ: НАРАТИВНИЙ АСПЕКТ

Zdeňka MATYUŠOVÁ (České Budějovice, Česka republika) FENOMÉN RUSKÉ PRÓZY S VESNICKOU TEMATIKOU V PROMĚNÁCH ČASU

Марта РУДЕНКО (Тернопіль, Україна) КОНСТРУКЦІЯ «ТЕКСТ У ТЕКСТІ» В НАРАТИВНОМУ ДИСКУРСІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

Евгений КОЖЕМЯКИН (Белгород, Россия) ПРОТОТИПИЗАЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Ірина МУРАДХАНЯН (Чернівці, Україна) МАКАБРИСТИЧНІ МОТИВИ В РОМАНІ С.КІНГА “ТЕМНА ПОЛОВИНА”

Любов ЦАРИК (Тернопіль, Україна) ТИПОЛОГІЯ НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ ЛІРО-ЕПІКИ В.СОСЮРИ

Леся ГИЖА (Тернопіль, Україна) СЕМАНТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАРАТИВУ В РОМАНІ Д.КОНРАДА «СЕРЦЕ ТЕМРЯВИ»

Виктория ДРАГАН (Горловка, Украина) ОБРАЗ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ