Випуск 21

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Наталія ЛОБАС. КАРНАВАЛІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ ЯК РЕАКЦІЯ НА СОЦІАЛЬНІ КРИЗИ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ПОЛЬСЬКОМУ МІЖВОЄННІ

Мар’яна ЧЕЛЕЦЬКА. ІЗ СЕКРЕТІВ “ПОЕТИЧНОГО” ЗАГОЛОВКА ІВАНА ФРАНКА

Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА. ДИСКУРС ЧИТАЧА ЯК СКЛАДОВА НАРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ: ПЕРШЕ ПРОЧИТАННЯ ТЕКСТУ

Тарас ДЗИСЬ. ЙОЗЕФ РОТ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ: РОМАННА ТИПОЛОГІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖЛІТЕРАТУРНОЇ РЕЦЕПЦІЇ

Катажина СОБЯНЕК. ТВОРЧЕСТВО Е.И.ЗАМЯТИНА ГЛАЗАМИ ПОЛЬСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Ганна УЛЮРА. РОСІЙСЬКА ЖІНОЧА ПРОЗА КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ У БОРОТЬБІ ЗА КАНОН

Наталья ГРИЦАК. ПОЭЗИЯ М. ЦВЕТАЕВОЙ В ПЕРЕВОДЕ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

Ірина КОХАНСЬКА. ЛІТЕРАТУРНА РЕПУТАЦІЯ РОМАНУ Е.ХЕМІНГВЕЯ «ПО КОМУ ПОДЗВІН» В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Руслана ГАЛИЦЬКА. ПЕРЕТИНИ ШЛЯХІВ І МИСТЕЦЬКИЙ СИНКРЕТИЗМ В ОВИДІ БАВАРСЬКОЇ ШКОЛИ ПОЕТІВ

Zdenka MATYUSOVA. GENOLOGICKE KONTURY PROZAICKE TVORBY VIKTORA ASTAFJEVA

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Piotr CZERWINSKI, Anna ZYCH. NAZWY STOPNI POKREWIENSTWA I POWINOWACTWA W JEZYKU POLSKIM I ROSYJSKIM – STRUKTURA FORMALNA A ZNACZENIE FORMACJI

Екатерина БОЧКОВСКАЯ. ПСИХОСЕМИОТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОМИНАЦИИ В КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЛОВОЙ ЛЕКСИКИ)

Ольга КОНДРАТЬЕВА. ТЕОРИЯ «КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ» И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Аделя ГРИГОРУК. РУБАЇ ОМЕЛЯНА ЛУПУЛА В КОНТЕКСТІ ПИТОМОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Юрій ЗАВАДСЬКИЙ. СПРАВЖНІЙ ПОЕТ, СПРАВЖНЯ КНИГА (Карпенко О. Сонник для канатоходца. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 96 с.)

Ігор ПАПУША. ДО МЕТОДОЛОГІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ЛІРИКИ (Козлик І.В. Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства. – Івано-Франківськ: Пеліскан, Гостинець, 2007. – 591 с. Наклад 500 прим.)