Випуск 15

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Я. Вежбінський (Лодзь). До питання семантики протиставлених синонімів у російській мові

М. Лабащук (Тернополь). Личностные и социальные аспекты онтологии языка

Ю. Ситько (Севастополь). Задачи истории методологии отечественной лингвистики применительно к функционально-прагматической методологии в российской грамматике второй половины XIX – начала ХХ веков

Л. Козуб (Тернопіль). Закономірності просодичного оформлення англійських телерекламних текстів середньої тривалості звучання

С. Данилюк (Київ). Морфологічні особливості англомовних електронних текстів персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

А. Цяпа (Тернопіль). Автобіографія і читання. Засліплений читач

Ю. Завадський (Тернопіль). Нелінійний літературний текст: історія, технологія та поетикальні особливості

В. Дуркалевич (Люблін). Символічний код текстуального простору художньої прози І.Франка початку ХХ ст.

Ю. Логвиненко (Суми). Динаміка характеру символічних значень архетипних символів у сучасній поезії (теоретичний та практичний аспект)

О. Крутиголова (Тернопіль). Переклад як семіотична система

A. Kravchenko (Дрогобич). Rainer Maria Rilke im kontext des jahrhundertendes

Н. Колесникова (Тернопіль). Джон Стейнбек в кругу американской критики

І. Коханська (Кременець). Смерть та її постаті в романі Е.Хемінгвея “По кому подзвін”

І. Плавуцька (Тернопіль). Проблема теккереївської концепції сатири і гумору у циклі лекцій “Англійські гумористи XVIII ст.”

Н. Ліщинська (Тернопіль). Психологія зла у романі Вільяма Голдінга „Володар Мух”

Т. Ткачук (Івано-Франківськ). Генеза та типологія раннього українського і польського модернізму (кінець ХIХ-поч.ХХст.)

В. Працьовитий (Львів). Жанрово-стильові особливості трагедії “Украдене щастя” Івана Франка

О. Когут (Тернопіль). Мотив Гри як чинник моделювання узагальнених ситуацій у притчевих творах (В.Дрозд „Самотній Вовк”, Т.Пулатов „Плаваюча Євразія”)

С. Новак (Дрогобич). Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч Володимира Бірчака

О. Назаренко (Дніпропетровськ). Вираження національних ментальних рис у фразеотематичних групах “воля”, “природа”

Т. Саварин (Тернопіль). Історія фіксації та дослідження лемківських весільних обрядових пісень у післявоєнний період (галицька Лемківщина)