Випуск 2

Володимир ХАНАС. Міхал Вішнєвський і його творчість
ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Ігор ПАСЬКО. Проблема універсалій крізь призму суспільно-історичної суб’єктивності
Edward KASPERSKІ. Podmiot poznania і podmiot egzystencji u Kierkegaarda
Віталій ЗУЄВ. Логіко-методологічний аналіз форм існування поняття
Олег ЛЕЩАК. Прагматизм и функционализм: соотношение положений, преемственность и расхождения
Петро ЗАЛЮБОВСКИЙ, Василь ШАНАЙДА. Формирование и развитие сознания в условиях сенсорной недостаточности
Олена КНЯЖУК. Інтуїція як фактор мислення суб’єкта пізнання і творчості
Віталій ЗУЄВ. Необхідність логіко-методологічного аналізу методів одержання соціальної інформації в соціології етнічних конфліктів (до постановки проблеми)
Нина МИЛЯНОВСКАЯ. Философская концепция Н.Федорова в контексте религиозных представлений о бессмертии
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА
Михаил ЛАБАЩУК. Соционейрофизиология речевой деятельности. 1. (Полифония сознания как функциональная система)
Михаил ЛАБАЩУК. Соционейрофизиология речевой деятельности. 2. (Глубинные структуры сознания)
Едуард МШЯНОВСЬКИЙ. До питання про смисл тексту (психолінгвістичний аспект)
Сергей ТКАЧЕВ. Онтология сравнения и перспектива составления многоязычного словаря сравнений
Vidan NIKOLIC. Tabu u tradiciji srpskog naroda
Еріка ЄСЕНОВА. Англіцизми в українській загальнонародній та науково-технічній лексиці
Юрий КНЯЗЕВ. Референция и оценка; неопределенность и ее оценочные коннотации в русском языке
C. ПАСТЫРЖИК. Актуальные проблемы исследования гипокористик
Артур ГУДМАНЯН. Фонетичне опанування та вимова іншомовних власних назв
ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО
ТА ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Vladimir GARJANSKY. Gnozeologicka tuzba. Tradicia a fenomen subjektu
Марк ГОЛЬБЕРГ. Образ раба у творчості Лесі Українки і проблеми типологічно-контекстуального вивчення літератури
Александр ГЛОТОВ. Трагедия детского одиночества в этической концепции Андрея Платонова
Оксана ВЕРЕТЮК. Реляції між суб’єктами в «Подільській трилогії» В.Одоєвського
Милосае ЧАРКИЧ. Фономотивационные антонимические связи слов в языке сербской поэзии
Александр ЕМЕЦ. Стилистические особенности и отличие двух портретов молодых художников в произведениях Д.Джойса и Д.Томаса
Оксана ЛАГОШНЯК. Некоторые особенности фольклоризма Марины Цветаевой (к вопросу о природе поэтического творчества)
Александр ГЛОТОВ. Воспитание «советского человека» как функция культовой литературы соцреализма
Микола ТКАЧУК. Своєрідність франківської історико-психологічної рецепції реалізму Льва Толстого
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Ігор ПАСЬКО: Зуєв В. Логічне знання в історії філософської культури. — 2-е вид., випр. і доп.— Тернопіль,1996
Володимир ЛИНОК, Василь ШУБШ: Зуєв В. Модальність суджень. Експлікація в історії філософської культури та сучасній логіці. — 2-е вид., перероб. і доп. —Тернопіль, 1996
Віталій ЗУЄВ: Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą/Red. A.Bronk. — Lublin,1995
Михайло ЛАБАЩУК: Лещак О. Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики. — Тернополь,1996
Михайло РЕВУЦЬКИЙ: Таранов П.С. 500 шагов к мудрости: В 2 томах. — Донецк,1996
Сергій ТКАЧОВ: Živan Živkovic. Signalizam (geneza, poetika і umetnička praksa). – Paracin, 1994
ПЕРЕКЛАДИ
Міхал ВІШНЄВСЬКИЙ. Жіночий розум (Переклад з польської Н.Ткачової)

Володимир ХАНАС. Міхал Вішнєвський і його творчість

ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Ігор ПАСЬКО. Проблема універсалій крізь призму суспільно-історичної суб’єктивності

Edward KASPERSKІ. Podmiot poznania і podmiot egzystencji u Kierkegaarda

Віталій ЗУЄВ. Логіко-методологічний аналіз форм існування поняття

Олег ЛЕЩАК. Прагматизм и функционализм: соотношение положений, преемственность и расхождения

Петро ЗАЛЮБОВСКИЙ, Василь ШАНАЙДА. Формирование и развитие сознания в условиях сенсорной недостаточности

Олена КНЯЖУК. Інтуїція як фактор мислення суб’єкта пізнання і творчості

Віталій ЗУЄВ. Необхідність логіко-методологічного аналізу методів одержання соціальної інформації в соціології етнічних конфліктів (до постановки проблеми)

Нина МИЛЯНОВСКАЯ. Философская концепция Н.Федорова в контексте религиозных представлений о бессмертии

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА

Михаил ЛАБАЩУК. Соционейрофизиология речевой деятельности. 1. (Полифония сознания как функциональная система)

Михаил ЛАБАЩУК. Соционейрофизиология речевой деятельности. 2. (Глубинные структуры сознания)

Едуард МШЯНОВСЬКИЙ. До питання про смисл тексту (психолінгвістичний аспект)

Сергей ТКАЧЕВ. Онтология сравнения и перспектива составления многоязычного словаря сравнений

Vidan NIKOLIC. Tabu u tradiciji srpskog naroda

Еріка ЄСЕНОВА. Англіцизми в українській загальнонародній та науково-технічній лексиці

Юрий КНЯЗЕВ. Референция и оценка; неопределенность и ее оценочные коннотации в русском языке

C. ПАСТЫРЖИК. Актуальные проблемы исследования гипокористик

Артур ГУДМАНЯН. Фонетичне опанування та вимова іншомовних власних назв

ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ТА ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Vladimir GARJANSKY. Gnozeologicka tuzba. Tradicia a fenomen subjektu

Марк ГОЛЬБЕРГ. Образ раба у творчості Лесі Українки і проблеми типологічно-контекстуального вивчення літератури

Александр ГЛОТОВ. Трагедия детского одиночества в этической концепции Андрея Платонова

Оксана ВЕРЕТЮК. Реляції між суб’єктами в «Подільській трилогії» В.Одоєвського

Милосае ЧАРКИЧ. Фономотивационные антонимические связи слов в языке сербской поэзии

Александр ЕМЕЦ. Стилистические особенности и отличие двух портретов молодых художников в произведениях Д.Джойса и Д.Томаса

Оксана ЛАГОШНЯК. Некоторые особенности фольклоризма Марины Цветаевой (к вопросу о природе поэтического творчества)

Александр ГЛОТОВ. Воспитание «советского человека» как функция культовой литературы соцреализма

Микола ТКАЧУК. Своєрідність франківської історико-психологічної рецепції реалізму Льва Толстого

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Ігор ПАСЬКО: Зуєв В. Логічне знання в історії філософської культури. — 2-е вид., випр. і доп.— Тернопіль,1996

Володимир ЛИНОК, Василь ШУБШ: Зуєв В. Модальність суджень. Експлікація в історії філософської культури та сучасній логіці. — 2-е вид., перероб. і доп. —Тернопіль, 1996

Віталій ЗУЄВ: Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą/Red. A.Bronk. — Lublin,1995

Михайло ЛАБАЩУК: Лещак О. Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики. — Тернополь,1996

Михайло РЕВУЦЬКИЙ: Таранов П.С. 500 шагов к мудрости: В 2 томах. — Донецк,1996

Сергій ТКАЧОВ: Živan Živkovic. Signalizam (geneza, poetika і umetnička praksa). – Paracin, 1994

ПЕРЕКЛАДИ

Міхал ВІШНЄВСЬКИЙ. Жіночий розум (Переклад з польської Н.Ткачової)