Випуск 12

МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

А.Глотов (Тернополь). Литература и государство или Государство и литература? (3-11)

Л.Телиженко (Сумы). К вопросу о практической мистике В.С.Соловьева (12-16)

М. Глотов (Тернопіль). Вибори 1927 року до органів місцевого самоврядування у східній Галичині: політико-правовий аналіз (17-21)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

М. Ткачук (Тернопіль). Естетичні пошуки українських поетів 20-х років ХХ ст. (26-42)

І.Курант (Тернопіль). Художня модель світу в поезії Михайла Драй-Хмари (43-48)

Г.Чумак (Тернопіль). Теорія літератури Т.С.Еліота: джерела і концепти (49-63)

Г. Деркач (Тернопіль). Оскар Уайльд про літературну критику (64-67)

О. Ткачук (Тернопіль). Наративна стратегія малої прози Михайла Яцківа (68-75)

В.Букачик (Тернопіль). Оповідна структура повісті Богдана Лепкого “Сотниківна”: наративна модальність (76-80)

М. Дем’янюк (Хмельницький). Внутрішній монолог як засіб відображення духовних пошуків в оповіданні А.П. Чехова “Чорний монах” (81-89)

О.Костецька (Тернопіль). До проблеми жанрового розмежування прози Б.Лепкого (90-92)

В. Мастиляк (Тернопіль). Сучасні уявлення про фантастику як різновид літератури (93-99)

Л. Юрчишин-Біловус (Тернопіль). Ремінісценції як компонент інтертекстуальності тексту поезій Василя Стуса (100-103)

Б.Чуловський (Тернопіль). С. Гординський і В. Мисик: дві перекладних версії одного вірша Ф. Гельдерлінa (104-107)

Н.Грицак (Тернопіль). З історії сприйняття художнього твору в російському літературознавстві (108-113)

М.Шимчишин (Тернопіль). Творчість Еліс Уолкер у контексті афро-американського феміністичного дискурсу (114-116)

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ СТУДІЇ

Т.Цимбал (Львів). Локальні особливості лемківського весільного обряду (117-123)

PЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

О.Папуша (Тернопіль). Дитяча література: на шляху теоретичного самоусвідомлення (Славова М. Попелюшка літератури. Теоретичні аспекти літератури для дітей – К., 2002. – 81 с.; Славова М. Волшебное зеркало детства. Статьи о детской литературе. – К., 2002. – 92 с.) (124-125)

Л.Вашків (Тернопіль). “Місцин тут доволі для роздумів…” (Василь Махно “Плавник риби”, 2002) (126-128)