Випуск 9

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

М.Братасюк (Тернопіль). До питання методологічних засад сучасної філософії аналізу (З-6)

М.Лабащук (Тернопіль). Диферегадійно-сшяетичний підхід (функціоналізм) у психолінгвістиці (7-10)

О.Лещак (Тернополь). О методе, методологии и методологических основаниях функционального прагматизма в лингвистике (11-19)

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Г.Дядюра (Черкаси). Образність у науковому стилі (два підходи до однієї проблеми) (20-31)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

А.Юдин (Киев). Игра словами (художественная организация эссе А. Битова) (32-37)

ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Н. Ашиток (Київ). Моделі творення багатозначних слів (38-40)

Е.Захарчук (Київ). Заимствования из английского языка в терминологию предпринимательства (41-44)

О.Ємець (Хмельницький). Роль концептуальних метафору створенні авторської картини світу (45-48)

Т.Сергунина (Тернополь). Механизм создания поверхностного уровня интеграции текста (49-53)

В.Вакарюк, Л.Вакарюк (Тернополь). Сущность сравнения как лингвистического явления (54-57)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

А.Мережинская (Киев). Тема власти в русской постмодернистской прозе (десакрализация образов “диссидента”, “пророка”, “классика”) (58-62)

Т.Полевая (Севастополь). Использование творчества Н.Гумилева во внеклассной воспитательной работе (63-67)

А.Глотов (Тернополь). Sacrum наизнанку (68-70)

Z.MatyuSova (Ceske Budejovice). Neodvata bolest nuvratu (o vale&ie ргбяе Viktora Astafjeva) (71-74)

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Ф.Пустова (Донeцьк). Шуково-методичний посібник нової якості (75-..)