Випуск 6

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

О. Лещак (Тернополь). К проблеме смысла в функциональном прагматизме: субъект и объект линтвофилософского познания

Е. Kasperski (Warszawa). Paradygmat funkcjonalny i literaturа (Funkcjonalizm w literaturoznawstwie, zdobycze, krytyka)

Г. Богин (Тверь). Две стихии понимания — духовная и техничная

С. Терехова (Київ). Аспекти вивчення просторового дейксису: методика та методологія

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Е. Шадунц (Краснодар). Специфика создания конструкций с семантической аппликацией

Т. Єщенко (Донецьк). Статус метафори в модусі граматики

Д. Терехова (Київ). Групи синтагматичних асоціацій (за наслідками спрямованого асоціативного експерименту)

ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

М. Лабащук (Тернополь). Эффект экстраполяции вербальных знаков как элемент познания

О. Семенюк (Кировоград). Социально-психологические аспекты некоторых лингвистических процессов конца XX века

Т. Кузнецова (Суми). Мовна поведінка білінгвальної сім’ї в афективних ситуаціях спілкування

Е. Ершова (Сумы). Семантические особенности высказываний, выражающих синкретические эмоциональные состояния

A. Артеменко (Київ). Питання-перепити як особливий тип питальних речень

Л . Малевич (Київ). Теоретичні проблеми термінологічної варіантності (на матеріалі української гідромеліоративної термінології)

І. Брага (Суми). Мовні аксіологічні моделі відтворення публіцистичного образу

Н. Ашиток (Київ). Типологія внутрішньої форми слів від іншомовних етимонів за ступенем образності

Н. Ашиток (Київ). Типологія внутрішньої форми слів від іншомовних етимонів та їх семантична структура

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

М. Ткачук (Тернопіль). Збірка «Карби» Марка Черемшини як вияв модерністського дискурсу української прози початку XX століття

Z. Matyusova (Ceske Budeiovice). Rozechvele struny zivota (struCne zamySleni nad autobiografickou tvorbou V. Astafjeva)

А.Островська (Донецьк). Автор і система повіствування в епічному творі

О. Кравченко-Дзондза (Дрогобич). Індивідуально-авторська метафора у творчій спадщині західноукраїнських письменників 20-х -30-х років XX століття

Н. Лихобабина (Тернополь). Психологическое значение исповеди в романах Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы»

Г. Пятакова (Львов). Особенности композиции «Пересмешника» М. Чулкова. К вопросу определения жанра

ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ

П. Нестеров (Донецьк). Диалог и генезис сознания (основные проблемы теории интериоризации)

B. Зуев (Тернопіль). Теоретичні засади деконструкпії неототалітарної модернізації українського суспільства

Н. В. Зунг (Киев). Понятие «формальное и фактическое разделение ветвей власти»

Н. К. Винв (Київ). Власть на современном востоке: сила в традиции (на примере стран юго-восточной Азии)

О. Онуфрієнко (Київ). Архетипи українського менталітету

В. Радчук (Київ). Молодь у державотворчому процесі

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

М. Ткачук (Тернопіль). Oksana Weretiuk. Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej і ukraińskiej. Warszawa: W-wo UW, 1998, 298 str.

Ю. Ситько (Тернополь). Лановик Мар’яна. Функціонування художнього образу в різномовних дискурсах— Тернопіль: Економічна думка, 1098. — 148 с.

SAPIENTI SAT

А. Глотов (Тернополь). Мысли вслух