Випуск 5

МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
З.Пахолок (Луцьк). Філософсько-методологічна проблема асоціативного сприйняття слова
Д.Терехова (Київ). Актуальні проблеми психолінгвістичних дослідженя
Г.Богин (Тверь). Две стихии понимания — духовная и техничная
T.G.Viktor (Rzeszów). Rola obrazu w еросе postmodernistycznego zametu
Г.Давидова-Біла (Донецьк). Ліричний текст в аспекті проблеми автора (конфлікт методології)
МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
В.Компаниец (Пенза). Миф и его транспонирование в тексте (опыт структурно-семантического анализа стихотворения М. А. Волошина)
I.Bokun (Sumy). Text in Communicative and Cognitive Paradigms
О.Ємець (Хмельницький). Прагматичний ефект використання тропів у прозі Ділана Томаса
Е.Шадунц (Краснодар). Специфика создания конструкций с семантической аппликацией
Т.Щербаченко (Донецьк). Типологічний аналіз дискурсів як аспект Інтерпретації художнього твору (на матеріалі висловлювань героїв творів Уласа Самчука «Волинь» та Андрія Головка «Бур’ян»)
В.Карабан (Київ), Т.Олійник (Тернопіль). Антономастичні імена в мовах народів світу
ПОВІДОМЛЕННЯ
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ
В.Зуєв (Тернопіль). Системно-структурний характер логічного знання
В.Павленко (Суми), Л.Світайло (Суми). Виникнення фанатизму і його аналіз на тлі європейської історії
А.Толстоухов (Київ). Проблема зйсад оптимального управління сучасною екологічною ситуацією
В.Бахтин (Тернополь), А.Терещенко (Сумы). Духовность повседневности
Г.Ратушна (Тернопіль). Ідея соборності та державності в суспільно- політичній спадщині 1. Франка
МОВОЗНАВЧІ ПРОБЛЕМИ
С.Дорда (Суми). Етико-психологічні основи дослідження аксіологічних висловлювань
Е.Ершова (Сумы). Функционирование высказываний, выражающих удивление, в монологическом дискурсе
О.Лещенко (Суми). Вербалізація мотивів та інтенцій адресанта в текстах англомовних казок
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ПРОБЛЕМИ
И.Бражникова (Сургут), Н. Лысенко (Донецк). Жанрово-стилевые особенности киноповести В. М. Шукшина «Калина красная»
О.Бондаренко (Донецьк). Втілення естетичного ідеалу в романі М. Д. Руденка «Орлова балка»
Н.Анісімова (Київ). Рецепція біблійно-християнських мотивів у ліриці Оксани Лятуринської
Н.Кириленко (Суми). Історичні асоціації в поезії Ліни Костенко
Т.Сабельникова (Донецьк). Пісні літературного походження про кохання в активному репертуарі Донецького Приазов’я
ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Т.Бевз (Вінниця). Педагогізми — репрезентанти педагогічної проблематики творів О. Т. Гончара
О.Скоморохіна (Одеса). Вплив театрального мистецтва на розвиток творчих здібностей молодших школярів

МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

З.Пахолок (Луцьк). Філософсько-методологічна проблема асоціативного сприйняття слова

Д.Терехова (Київ). Актуальні проблеми психолінгвістичних дослідженя

Г.Богин (Тверь). Две стихии понимания — духовная и техничная

T.G.Viktor (Rzeszów). Rola obrazu w еросе postmodernistycznego zametu

Г.Давидова-Біла (Донецьк). Ліричний текст в аспекті проблеми автора (конфлікт методології)

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

В.Компаниец (Пенза). Миф и его транспонирование в тексте (опыт структурно-семантического анализа стихотворения М. А. Волошина)

I.Bokun (Sumy). Text in Communicative and Cognitive Paradigms

О.Ємець (Хмельницький). Прагматичний ефект використання тропів у прозі Ділана Томаса

Е.Шадунц (Краснодар). Специфика создания конструкций с семантической аппликацией

Т.Щербаченко (Донецьк). Типологічний аналіз дискурсів як аспект Інтерпретації художнього твору (на матеріалі висловлювань героїв творів Уласа Самчука «Волинь» та Андрія Головка «Бур’ян»)

В.Карабан (Київ), Т.Олійник (Тернопіль). Антономастичні імена в мовах народів світу

ПОВІДОМЛЕННЯ

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ

В.Зуєв (Тернопіль). Системно-структурний характер логічного знання

В.Павленко (Суми), Л.Світайло (Суми). Виникнення фанатизму і його аналіз на тлі європейської історії

А.Толстоухов (Київ). Проблема зйсад оптимального управління сучасною екологічною ситуацією

В.Бахтин (Тернополь), А.Терещенко (Сумы). Духовность повседневности

Г.Ратушна (Тернопіль). Ідея соборності та державності в суспільно- політичній спадщині 1. Франка

МОВОЗНАВЧІ ПРОБЛЕМИ

С.Дорда (Суми). Етико-психологічні основи дослідження аксіологічних висловлювань

Е.Ершова (Сумы). Функционирование высказываний, выражающих удивление, в монологическом дискурсе

О.Лещенко (Суми). Вербалізація мотивів та інтенцій адресанта в текстах англомовних казок

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ПРОБЛЕМИ

И.Бражникова (Сургут), Н. Лысенко (Донецк). Жанрово-стилевые особенности киноповести В. М. Шукшина «Калина красная»

О.Бондаренко (Донецьк). Втілення естетичного ідеалу в романі М. Д. Руденка «Орлова балка»

Н.Анісімова (Київ). Рецепція біблійно-християнських мотивів у ліриці Оксани Лятуринської

Н.Кириленко (Суми). Історичні асоціації в поезії Ліни Костенко

Т.Сабельникова (Донецьк). Пісні літературного походження про кохання в активному репертуарі Донецького Приазов’я

ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Т.Бевз (Вінниця). Педагогізми — репрезентанти педагогічної проблематики творів О. Т. Гончара

О.Скоморохіна (Одеса). Вплив театрального мистецтва на розвиток творчих здібностей молодших школярів