Випуск 13

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

М. Лабащук (Тернополь). Природная условность имени (3-10)

С. Федак (Київ). Склад та граматична структура прислівників у стародруках Почаївської лаври XVIII ст. (11-19)

Д. Будняк (Кельце). Етнічна самосвідомість як колективне уявлення щодо єдності території, спільноти мови, походження (20-25)

І. Жагаляк (Івано-Франківськ). Семантичні особливості інтер’єктивів (26-33)

Т.Вільчинська (Тернопіль). Функціональне навантаження вигуків у віршованих творах Богдана Лепкого (34-37)

А. Глотов, Н. Гуляйгродская (Тернополь). Проблема употребления табуированной лексики в тексте художественного произведения (38-43)

Л. Вакарюк (Тернополь). К вопросу о типологии сравнений (44-)

Л. Загородня (Тернопіль). Особливості перекладу часових форм англійських іменників українською мовою у дистрибутивному контексті

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Т. Наливайко (Днепропетровск). Поэтика названия «школа скандала» Р.Б.Шеридана. Коммуникация текста пьесы с историко-культурной действительностью (58-64)

І. Безродних (Дніпропетровськ). До проблеми стильової манери поезії рококо (лірика англійських кавалерів”) (65-71)

Г. Чумак (Тернопіль). Культорологічна концепція Т.С.Еліота (72-81)

О. Папуша (Тернопіль). Show must go on, або про механізм еквівалентності в дитячій літературі (82-93)

О. Костецька (Тернопіль). Генологічна свідомість письменника як підсистема естетичної свідомості автора (94-100)

О. Киченко (Черкаси). Міфопоетична складова постмодерністського роману (типове і архетипове як смислові чинники художнього твору) (101-105)

Л. Біловус (Тернопіль). Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке — Бажан — Стус (на епістолярному матеріалі) (106-110)

Л. Кравченко (Дрогобич). Святослав Гординський. Три переклади з Р.М.Рільке (111-115)

Г. Осадко (Тернопіль). Образи-символи у збірці П.Тичини “Сонячні кларнети” (116-123)

Г. Луцик (Івано-Франківськ). Художня рецепція образу Франка у творах Дениса Лукіяновича (124-)

В. Сердюченко (Львов). Гоголь как человек и как писатель. Антропологический диагноз

Л. Полякова (Львов). В.Набоков как истолкователь Н.Гоголя (134-138)

К.Танчин (Львів). Щоденник як парадоксальне відображення умовчання (139-145)

О. Стоколос-Ворончук (Львів). Євреї у рецепції української гумористичної традиції: проблема уснопоетичних джерел (146-150)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Зд. Матыушова (Ческе-Будеёвице). Следы в душе и в жизни (памяти Евгения Носова) (151-153)

Е. Локонова (Тернополь). «Я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов» (О лексико-семантическом своеобразии сказки П.П. Ершова «Конек-горбунок») (154-)