Випуск 17

МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Józef Kossecki (Warszawa). Znaczenie relacji prawdy do ideologii dla społecznych procesów poznawczych

Marcin Preyzner (Kielce). Poszukiwanie racjonalizacji kompetencji językoznawczej. …Kognitywne językoznawstwo tekstów językoznawczych

Ришард Стефанський (Кельце). Модель людини у філософії французького Просвітництва

Адам Замойський (Кельце). Channeling. Ренесанс спіритизму

Олег Лещак (Кельце). Методология функционального прагматизма и структурно-функциональная лингвистика. Попытка демифологизации взглядов И. Канта, В. Джемса И Ф. де Соссюра

Александр Глотов (Тернополь). Национальный гимн как фактор формирования национального сознания

Виталий Даренский (Киев). И.Кант и “философия диалога”: парадоксы преемственности

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Ольга Валігура (Тернопіль). Когнітивні аспекти просодичної інтерференції

Светлана Лещак (Кельце). Семантика языковых клише (на материале русского языка)

Лариса Адонина (Севастополь). Ассоциативное поле концепта женщина в языковом сознании: гендерный аспект

Ольга Фисенко (Севастополь). Модель концепта гроза в обыденном сознании носителей русского языка

Юрий Ситько (Севастополь). Методологические взгляды А. А. Потебни

Ljubow Tschotyrbok (Ternopil). Arbeit am literarischen Text

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Ольга Шильникова (Волгоград). Философско-эстетический дискурс литературной критики: структурно-функциональный аспект

Виталий Смертин (Тернополь). Художественный образ и ноосфера

Андрій Цяпа (Тернопіль). Авторитет автографа і автобіографа (У. Самчук, Е. Канетті, Й.В. Ґете)

Iryna Plavutska (Ternopil). To the problem of translation of the W.M. Thackeray’s novel “Vanity Fair” into the Slavic languages

Lidia Mazur – Mierzwa (Kielce). O tłumaczeniupieśni „Modlitwa” B. Okudżawy na język polski i francuski

Ігор Гаврищак (Тернопіль). Проблема творця і творчості у середньовічній літературі

Сергій Музика (Тернопіль). Василь Барка : творчість як сакральна дія

Татьяна Назарова (Волгоград). Полемика о художественном познании в журналистике 1870-х годов

Юрій Завадський (Тернопіль). Aвтор і читач гіпертекстового “story” і поетичного “concretism”

Світлана Бородіца (Тернопіль). Жанрова структура роману “Апостол черні” О.Кобилянської

Ірина Коханська (Кременець). Жіночі персонажі роману Е.Хемінгвея “По кому подзвін” у рецепції американської критики

Tatiana Kwiatkowska, Margarita Nadel-Czerwińska (Kielce). Semantyka przestrzeni gór w polskiej bajce

Алла Сем’янів (Тернопіль). Екзистенційні виміри творчості Василя Стуса

Марія Дем‘янюк (Хмельницький). До проблеми функціонування внутрішнього монологічного мовлення в літературному тексті