Конференція “Периферійні та місцеві ідентичності в літературі”

всеукраїнська наукова конференція
« Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т В О – Х Х І ст. »

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

27 травня 2011 року
проводить всеукраїнську наукову конференцію

“Периферійні та місцеві ідентичності в літературі”

Сучасна ідентичність є плинним різновекторним суперечливим наративним процесом. Локальне і центральне, чоловіче і жіноче, колоніальне і постімперське в сучасному багатоголосому мультикультурному просторі варіюється, міняється місцями, вислизає, переартикульовується. Розуміння мінливого нестійкого характеру людської ідентичності, особистісної, гендерної, національної, професійної тощо, вимагає від літературознавців розбудови нових моделей історії літератури та перегляду герменевтичного апарату, а від викладачів літератури пошуків дієвих методів донесення краси художнього твору студентам та учням. Відтак, мета конференції – почути, оприявнити, осмислити форми репрезентації ідентичностей у класичній і новітній літературі, в теорії літератури, а також розглянути ідентифікаційні процеси з точки зору компаративістики та методики викладання літератури.

Робота на конференції планується за такими напрямками:

ідентичність як історико-літературна проблема
центр і периферія в розбудові літературного канону
ідентичність і часопростір у художньому творі
форми репрезентації замовчуваних ідентичностей
наративні стратегії конструювання ідентичності
проблема інтеграції чужих ідентичностей засобами методики викладання літератури
методика викладання літератури як практична конфліктологія

Інформаційний лист


Про повідомлення