Редакційна колегія

ГОЛОВНІ РЕДАКТОРИ
Проф., д. філол. н. Оксана Лабащук
кафедра теорії та методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА)
Проф., д. філол. н. Олег Лещак
Інститут іноземної філології Університету Яна Кохановського в Кєльцах (ПОЛЬЩА)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР
К. філол. н. ЮРІЙ ЗАВАДСЬКИЙ Видавництво Крок, Тернопіль (Україна)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Проф., д. філол. н. Любов Струганець завідувач кафедри української мови та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА)
Проф., д. філол. н. Наталія Поплавська завідувач кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА)
Проф., д. філол. н. Ольга Куца кафедра теорії та методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА)
Проф., д. філол. н. Микола Ткачук завідувач кафедри теорії та методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА)
Проф., д. філол. н. Януш Детка Університет Яна Кохановського в Кєльцах (ПОЛЬЩА)
Проф., д. філол. н. Марек Рушковський Університет Яна Кохановського
в Кєльцах (ПОЛЬЩА)
Проф., д. філол. н. Елеонора Лассан Вільнюський Університет (Литва)
Проф., д. філол. н. Володимир Заїка кафедра російської мови Новгородського державного університету імені Ярослава Мудрого (Росія)
Проф., д. філол. н. Олександр Глотов кафедра літературної та мовної теорії Національного університету Острозька академія (Україна)
Проф., д. філол. н. Мирослав Чаркіч Сербська академія наук і мистецтв (СЕРБІЯ)
Проф., д. політ. н. Ришард Стефанський Університет Яна Кохановського в Кєльцах (ПОЛЬЩА)