45 (2017)

Завантажити одним файлом.

Методологічні проблеми сучасної гуманітарної науки

Олег Лещак. КОНЦЕПТ ВОЙНЫ В РОССИЙСКОЙ И ПОЛЬСКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПУБЛИЧНОГО ДИСКУРСА

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Карина Сембе. ВІДНОСИНИ ВЛАДИ ТА НОМАДИЧНА СУБ’ЄКТНІСТЬ У РОМАНІ МАРІО ВАРГАСА ЛЬЙОСИ “ВИТІВКИ КЕПСЬКОГО ДІВЧИСЬКА”
Надія Ігнатів. АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ «БЕЗ КОРІННЯ»: ДОРОГАМИ ПІЗНАННЯ ТА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ
Микола Ліпісівіцький. КОРОТКОТРИВАЛІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ОСОБЛИВІСТЬ ПОЕТИКИ МАЛИХ ДРАМАТИЧНИХ ФОРМ
Олександра Вісич. МЕТАДРАМА ЛЮДМИЛИ СТАРИЦЬКОЇ-ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ «МИЛОСТЬ БОЖА»: ПОЛІЛОГ ТЕАТРАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ
Євген Васильєв. ЖАНРИ ДРАМИ У СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНИХ ГЕНОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ
Ольга Богданова. ИДЕИ ПУШКИНА И ТОЛСТОГО В РАССКАЗЕ И. БУНИНА «ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
Оксана Лабащук. Міфологічні уявлення жінок про материнство:
від персонального досвіду до наративу
Олеся Наумовська. МОТИВЕМА АНАБАСИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЧАРІВНІЙ КАЗЦІ
Юрій Миненко. Йов Борецький — автор антиуніатського полемічного трактату “Пересторога”
Артем Захарченко. СЕРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАРАТИВУ ІНТЕРНЕТ-МЕДІА
Тетяна Доній. Теорія архетипів у сучасному американському літературознавстві
Валентина Школа. КАЗКОВА СКЛАДОВА П’ЄС МИКОЛИ КУЛІША

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

Катажина Нобис-Влязло. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ
ВОЙНЫ
Светлана Лещак. ТРАНССУБСТАНЦИАЛИЗАЦИЯ НАТУРФАКТОВ ПРИ ИЗОБРАЖЕНИИ ПРИРОДНЫХ РЕАЛИЙ В ИДИОСТИЛЕ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА
Олеся Тєлєжкіна. ІНВЕРСІЯ ЯК СТИЛІСТИЧНО-СИНТАКСИЧНИЙ ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ (на матеріалі української поезії ІІ половини ХХ — початку ХХІ століття)

Рецензії

Світлана Кочерга. У ПОШУКАХ ЖАНРОВОЇ ПЕРЕАКЦЕНТУАЦІЇ (Рецензія на монографію Євгена Васильєва «Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації» (Луцьк: Твердиня, 217. — 532 с.))