30 (2010)

Завантажити випуск одним файлом.

ТВОРЧІСТЬ ДМИТРА ПАВЛИЧКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. ДО 80-РІЧЧЯ ПИСЬМЕННИКА

Ігор РАВЛІВ
ДМИТРО ПАВЛИЧКО ЯК ОСОБИСТІСТЬ І ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ
Олександр ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРЕСИ НА ТЕРНОПІЛЛІ (ДМИТРО ПАВЛИЧКО НА СТОРІНКАХ «ТЕРНОПОЛЯ ВЕЧІРНЬОГО» У 1990-1991 Р.)
Ірина БАБІЙ
АВТОРСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ У ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
Стефанія ЛІСНЯК
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АНТИТЕЗИ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
Галина ВИШНЕВСЬКА
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕМОНІЧНОГО У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ
ДМИТРА ПАВЛИЧКА
Тетяна ВІЛЬЧИНСЬКА
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНОГО У ПОЕТИЦІ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
Галина ПАВЛИШИН
РЕЦЕПЦІЯ РОМАНУ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ» ДМИТРОМ ПАВЛИЧКОМ
Світлана ЛУЦАК
ІДЕЙНО-ХУДОЖНІЙ СТРИЖЕНЬ «МОЙСЕЯ» МІКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТІ ТА ІВАНА ФРАНКА В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Д. ПАВЛИЧКА
Луїза ОЛЯНДЕР
АНТОЛОГІЯ «50 ПОЛЬСЬКИХ ПОЕТІВ» У ПЕРЕКЛАДІ Д. ПАВЛИЧКА: ХУДОЖНЯ КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ І ПОЕТИКА
Іван ЗИМОМРЯ
ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПРОСТОРІ
Наталія ТРЕФЯК
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЛІТЕРАТУРИ Й КІНЕМАТОГРАФІЇ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО ТА ДМИТРА ПАВЛИЧКА
Олена ЗИМОМРЯ
ДМИТРО ПАВЛИЧКО В УГОРСЬКОМОВНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ТА ОЦІНКАХ ЛАСЛА БАЛЛИ

МІФ І НАРАТИВ

Катажина ОРШУЛЯК-ДУДКОВСЬКА
СМАКИ МОГО ДОМУ. ПАМ’ЯТЬ – МІФ – НАРАЦІЯ
Зоряна РОДЧИН
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ І ДЕСТРУКТИВНИХ ТИПІВ ІДЕОЛОГІЧНОГОМІФУ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ ДРАМІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Ганна УЛЮРА
РЕВІЗІЯ МІФУ З ПОГЛЯДУ ЖІНОЧОЇ КУЛЬТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Л. УЛІЦЬКОЇ «МЕДЕЯ ТА ЇЇ ДІТИ» ТА С. БОГДАНОВОЇ «СОН ІОКАСТИ»)
Oлена БИСТРОВА
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МІФОЛОГІЗАЦІЇ ЖИТТЯ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО В ДІЄГЕТИЧНОМУ СПОСОБІ НАРАЦІЇ
Сніжана ЖИГУН
МІФОЛОГІЗАЦІЯ ПОСТАТЕЙ ПИСЬМЕННИКІВ РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

МЕТОДОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ
Іван ЛУЧУК
ПОЕЗІЄЗНАВСТВО ЯК МЕТОДОЛОГІЯ
Александр ГЛОТОВ
ФЕНОМЕН ГОСУДАРСТВА
Лілія ШТОХМАН
ПОНЯТТЯ СТАТЕВИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ФЕМІНІСТИЧНОМУ НАРАТИВІ
Maciej Henryk GÓRNY
WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ JAKO INWARIANT SYSTEMÓW PRAWNYCH. METODY WALKI JAKO WARIANTY W RAMACH SYSTEMU
Владимир ЕФИМОВ, Евгений НИКОЛЬСКИЙ
ТЕОЦЕНТРИЧЕСКИЙ И АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ГУМАНИЗМА
Pышард СТЕФАНСКИЙ
ПОНЯТИЕ ЦЕННОСТИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ, ПОПУЛЯЦИОННОМ И ВИДОВОМ АСПЕКТАХ
Mateusz KOWALSKI
RECEPCJA LINGWISTYCZNEJ TEORII FERDINANDA DE SAUSSUREA (PROBLEMATYKA METODOLOGICZNA)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Валерія ГЛОТОВА
НАБОКОВ ЯК ПЕРЕКЛАДАЧ ВЛАСНИХ ТВОРІВ
Валерій КИКОТЬ
ЦИТАТА У ФОРМУВАННІ ТА ПЕРЕКЛАДІ ПІДТЕКСТУ
Ірина БЄЛІНСЬКА
PЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СВІДОМОСТІ РУБЕЖУ XVIII–ХІХ СТ. І ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕЙЗАЖНОГО ОБРАЗУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Ольга ШАВЕКО
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕЗУР В ОДНОМ СТИХЕ И. БРОДСКОГО
Анна СЕДЫХ
СУБЪЕКТ ПОВЕСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЖЕНСКОГО РАССКАЗА: НОМИНАЦИЯ И ГЕНДЕРНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ
Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ
ПОЕТИКА Й ФІЛОСОФІЯ ШЕКСПІРІВСЬКОГО ТЕКСТУ В ХУДОЖНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АСПЕКТ
Оксана НОВОСТАВСЬКА
ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК СПОСІБ НОМІНАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОНЯТЬ У НАУКОВИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА
Александр ШМАЛЬКО
РЕЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО В ПОВЕСТИ Г.П.ДАНИЛЕВСКОГО «УМАНСКАЯ РЕЗНЯ (ПОСЛЕДНИЕ ЗАПОРОЖЦЫ)»
Соломія БУК
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛЕКСИКИ ОСТАННЬОГО РОМАНУ ІВАНА ФРАНКА “ВЕЛИКИЙ ШУМ” У КІЛЬКІСНО-СТАТИСТИЧНОМУ АСПЕКТІ
Галина БУШКО
КУРС ЛЕКЦІЙ І.ШИШМАНОВА ІЗ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУР: ПОРІВНЯЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ІСТОРІЯ ХVІІІ СТ.
Софія ФІЛОНЕНКО
«СЕРІЯ З ДЕЛЬФІНОМ»: УКРАЇНСЬКИЙ ЛЮБОВНИЙ РОМАН ЯК КОЛЕКТИВНА ЖІНОЧА ФАНТАЗІЯ
Юлія ГАЛАН
РОЗПОВІДНА СТРУКТУРА «НАРОДНИХ ОПОВІДАНЬ» МАРКА ВОВЧКА
Ірина КОХАНСЬКА
РОМАН ЕНН ТАЙЛЕР «DIGGING TO AMERICA»: ПРОБЛЕМАТИКА ТА НАРАТИВНА СПЕЦИФІКА
Таміла КОТОВСЬКА
НОВЕЛІСТИЧНО-ПОВІСТЕВИЙ КОНТЕКСТ І ВИТОКИ МОТИВІВ «ДІТЕЙ ВІЙНИ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (О.ГОНЧАР, ДЖ.СЕЛІНДЖЕР)
Сніжана НОВАК
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ЗАСАДИ ВОЛОДИМИРА БІРЧАКА: НАЦІОЦЕНТРИЧНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ КОНСТАНТИ
Валерій ПАНЧЕНКО
ҐЕНДЕРНА ВЗАЄМОДІЯ У Д.Г.ЛОУРЕНСА І В.ВИННИЧЕНКА
Людмила ПОТАПЕНКО
ЦЕНТР І МАРГІНЕС У ПРАЦІ Е. САЇДА « КУЛЬТУРА Й ІМПЕРІАЛІЗМ»: З ПОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ
Олена СТАВНИЧА
ЛІТЕРАТУРА І ПОЛІТИКА: ПОЛІАСПЕКТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО МІФУ В САТИРИЧНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РОМАНІ «ЦІНЬ ХУАНЬ ГОНЬ» Г. ТАРАСЮК
Тарас ПАСТУХ
ГЕРМЕТИЧНА ПОЕЗІЯ ІВАНА СЕМЕНЕНКА
Андрій ЦЯПА
АВТОБІОГРАФІЯ: ЖАНР І ГЕНДЕР
Тетяна ЄМЧУК
ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ ВИМІРИ ХРОНОТОПУ В РОМАНІ ДЖ. М. КУТЗЕЕ «БЕЗЧЕСТЯ»
Олена ДУДАР
РЕТРОСПЕКЦІЯ ЯК ОСНОВНА ЗМІНА НАПРЯМКУ РУХУ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ У РОМАНАХ ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ» ТА ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА «ОПЛОТ»
Марія ДЕМ’ЯНЮК
ТРАГЕДІЯ «ГАМЛЕТ» ШЕКСПІРА В ПОЛІ СТРУКТУРНОГО ПСИХОАНАЛІЗУ ЖАКА ЛАКАНА
Олена ЮФЕРЕВА
ЖАНРОВА «НЕСТАБІЛЬНІСТЬ» І НАПРЯМКИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
Фелікс ШТЕЙНБУК
ПОВІСТЬ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО „ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ” У КОНТЕКСТІ ТІЛЕСНО-МІМЕТИЧНОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Едуард МІЛЯНОВСЬКИЙ
ЗНАЧЕННЯ І СМИСЛ В ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ О.О. ЛЕОНТЬЄВА ТА Л.С. ВИГОТСЬКОГО
Оксана ГОРОДЕЦЬКА
РОЛЬ ІВАНА ВЕРХРАТСЬКОГО В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ
Оксана ГОРДІЙ
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЕКСПРЕСИВИ І КОМУНІКАТИВИ ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН
Ольга ВАЛЬКІВ
АКТУАЛИЗАЦИЯ КОГЕЗИИ ТЕКСТА НА МАТЕРИАЛЕ ИНАУГУРАЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТОВ АМЕРИКИ

РЕЦЕНЗІЇ

Валентина НАРІВСЬКА
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮЛУЦАК СВІТЛАНИ МИКОЛАЇВНИ «ДОМІНАНТА ЯК МЕНТАЛЬНЕ ОСЕРДЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОЦЕСУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.)»
Эва СТРАСЬ
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ПЕТРА ЧЕРВИНСКОГО «НОМИНАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ И СЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ»
Мар’яна БАРАБАШ
«ДОСВІД КОРОНАЦІЇ» КОСТЯ МОСКАЛЬЦЯ, або РЕЦЕПТ «ВЕЧІРНЬОГО МЕДУ» НА ВСІ ВИПАДКИ БУТТЯ
Ігор КОТИК
ЕРОТИЧНА ПОВІСТЬ ПРО ТВОРЧІСТЬ
ЩО СКАЗАЛА І ЧОГО НЕ СКАЗАЛА ЗЕДІ СМІТ
ТЕРПКІ САМОТНОСТІ ОЛЕКСАНДРА ЖОВНИ