49 (2019)

Pobierz cały plik.

Ірина РОЗДОЛЬСЬКА. ЛІТЕРАТУРНА ТЕМА ЧАСОПИСУ «СТРІЛЕЦЬ»: ШТРИХИ ДО СИЛЬВЕТИ ПОКОЛІННЯ

Ольга БОГДАНОВА. АНТИНОМИИ ГЛАВЫ «ПОП» В ПОЭМЕ Н. А. НЕКРАСОВА «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»

Уляна ФЕДОРІВ. МОТИВ (БЕЗ)ДОМНОСТІ В РОМАНІ СЕРГІЯ ЖАДАНА «ІНТЕРНАТ»

Marta KWAŚNIEWSKA. W JAKI SPOSÓB MÓWI SIĘ O KLIMACIE – ANALIZA OSTATNICH TEKSTÓW PRASOWYCH

Katarzyna OBERDA. PSYCHOLOGICAL DISCOURSE OF EMOTIONS IN MEDIATION

Monika JAWORSKA. FENOMEN HEJTU – PRÓBA KONCEPTUALIZACJI

Anastazja SIERLECKA. MARKA JAKO ZNACZNIK PROCESU KONSUMERYZACJI SPOŁECZEŃSTWA

Дар’я АНЦИБОР. НАРОДНІ ВІРУВАННЯ ПРО ЕПІЛЕПСІЮ: СИМВОЛІЧНИЙ І СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕКСПЕДИЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКИМ ПОЛІССЯМ)

Oleg LESZCZAK. PRAWO JAKO FUNKCJA DYSKURSYWNO-INFORMACYJNA (SZKIC METODOLOGICZNY)

Piotr CZAJKOWSKI. LEKSYKALNE WYKŁADNIKI BEZPOŚREDNIEJ EKSPRESJI EMOCJONALNEJ W KOMUNIKACJI