48 (2019)

Pobierz jako jeden plik.

Інна ВОЛКОВИНСЬКА. ТРАВЕСТУВАННЯ ЖАНРУ ЧЕРЕЗ ЗАГОЛОВОК У “ДИЯБОЛІЧНИХ ПАРАБОЛАХ” ПОРФИРІЯ ГОРОТАКА

Marta KWAŚNIEWSKA. CONCEPTUAL METAPHORS IN INTERNET ARTICLES CONCERNING CLIMATE CHANGE – A CASE STUDY

Галина ДИДУК-СТУПЬЯК. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ

Александр ГЛОТОВ. «HOMO SAPIENS» vs «ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΓΡΑΠΤΏΣ»

Оксана ЛАБАЩУК. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ НАРАТИВНОГО ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ СУЧАСНИХ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Oleg LESZCZAK, Arkadiusz BOROWIEC. ANTROPOCENTRYCZNE I FUNKCJONALNO-PRAGMATYCZNE ZAŁOŻENIA WSPÓŁCZESNEJ ETNOLINGWISTYKI: PROPOZYCJE METODOLOGICZNE

Katarzyna OBERDA. DISCURSIVE PSYCHOLOGY IN FAMILY MEDIATION

Ольга БОГДАНОВА. НОВЫЕ ГРАНИ ВОСПРИЯТИЯ ПОЭМЫ А. С. ПУШКИНА «ПОЛТАВА»

Justyna SZAJNOWSKA-BORKOWSKA. ANALIZA DYSKURSU POLSKICH INFORMACJI INTERNETOWYCH DOTYCZĄCYCH ROZDZIAŁU UKRAIŃSKIEJ CERKWI PRAWOSŁAWNEJ OD PATRIARCHATU MOSKIEWSKIEGO

Діана ГРУШАНСЬКА. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ПІДХОДИ У ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Жанна ЯНКОВСЬКА. «ШТИРНАЙЦЯТИЙ РІК СУМНИЙ НАСТАВ»: ФОЛЬКЛОРНО-ФІЛОСОФСЬКЕ БАЧЕННЯ «ТРУДНОЇ» ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ НАРОДУ В ПЕРІОД ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (Рецензія на: Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн): монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 600 с.)