44 (2017)

Завантажити одним файлом.

Методологічні проблеми сучасної гуманітарної науки

Зубков Eвгений. Терминологические проблемы при исследовании
уголовного дискурса
Надія Денисюк, Ірина Плавуцька, Софія Федак. On translation and interpretation of the term ‘fiction’ in ukrainian literary criticism
Олег Лещак. Концепт войны в современном российском и польском публичном дискурсе. I. Культурно-цивилизационная перспектива
Ольга Хорошун, Наталія Пасічник. Фреймове моделювання концепту «ісламський світ»
Оксана Просяник. Антропоцентризм як філософсько-методологічна основа концепції
Ф. де Соссюра

Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки

Раїса Чорній. Literary diversity of Bohdan Lepkyi
Андрій Чуй. «Розвіялися сни мої рожеві» (до проблеми модерністської парадигми любовної лірики Богдана Лепкого)
Ольга Блашків. Стильові засоби, документ і вимисел у трактуванні жанрової своєрідності пенталогії Б. Лепкого «Мазепа»
Олена Конопліцька. Авторська генологічна свідомість Богдана Лепкого і жанрові традиції в європейській літературі
В. Мельничайко, М. Криськів. Прийом протиставлення у повісті Богдана Лепкого «Батурин»
Наталия Грицак. Методические рекомендации компаративного изучения литературы в высшей школе: Б. Лепкий и А. Пушкин
Олександр Глотов. Останнє слово Богдана Лепкого
О. В. Василишин, Р. О. Дубровський. Богдан Лепкий у рецепції Уласа Самчука
Оксана Кузьменко. Фольклорні ремінісценції воєнних поезій Б. Лепкого (з історії народного життя пісень «Що то за грім, осінній грім», «Чи то буря, чи то грім»)
Алла Мартинець. Національний код: від фольклору до літературного твору
(на матеріалі казок Богдана Лепкого)
Ольга Яблонська. На роздоріжжі імперій: історіософічні спостереження Б. Лепкого
Кучма Наталія. Постать Богдана Лепкого в оцінках сучасників
Жанна Янковська. Концепт «храм» крізь призму оповідання Богдана Лепкого
«Дзвони»
Ірина Грищенко. Народна герменевтика етнічних сем у народній прозі україни