43 (2016)

Завантажити одним файлом.

Oleg Leszczak. FUNKCJONALNA I PRAGMATYCZNA PERSPEKTYWA TEKSTU W ANALIZIE DYSKURSYWNEJ (SZKIC METODOLOGICZNY)
Оксана Лабащук. ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОБІОГРАФІЧНИХ ОПОВІДЕЙ У ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ
Urszula Niekra. DEUTSCH-POLNISCHE BEZIEHUNGEN UND IHR EINFLUSS AUF DEN STATUS DER DEUTSCHEN SPRACHE IN POLEN
Ewa Sikora. TENDENCJE W NADAWANIU IMION NA PODSTAWIE KSIĄG METRYKALNYCH PARAFII BIELINY NA POCZĄTKU XIX I XX W.
Martyna Król-Kumor. MODEL OF LEXEME IDENTITY
Евгений Зубков. УПОМИНАНИЯ О «ВОРОВСКОМ ЗАКОНЕ» И ВЫРАЖЕНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В РОМАНЕ «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
Оксана Просяник. РЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕРМІНУ LANGAGE ЯК ЛЮДСЬКОЇ ЗДАТНОСТІ (ЗА „НОВИМ” Ф. ДЕ СОССЮРОМ)
Марія Підодвірна. Феномен ненадійного наратора в романі Юрія Андруховича «Перверзія»
Дмитро Дроздовський. СТРАТЕГІЇ ЕКСПЛІКАЦІЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ЧУТТЄВОСТІ В ІСПАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1960-1990-Х РР.: З ПЕРСПЕКТИВИ ПОСТ-ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Луиза Оляндэр. РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД МОНОГРАФИЕЙ О. В. БОГДАНОВОЙ «СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ ХIХ — НАЧАЛА ХХ ВВ. (КЛАССИКА В НОВОМ ПРОЧТЕНИИ)»
Олександр Солецький. ЕМБЛЕМАТИЧНІ «СМИСЛОКОНЦЕНТРАЦІЇ» ЕЙДОСІВ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Галина Яструбецька. РОМАН «ПОМІЖ СВІТІВ І СЯЯННЯ СВІТИЛ» ВАСИЛЯ СЛАПЧУКА У ВИМІРІ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ЕКСПРЕСІОНІЗМУ
Наталя Янусь. ОБРАЗ МАЙДАНУ В НОВІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ПОЕЗІЇ
Лілія Шума. ЕТНІЧНИЙ СТЕРЕОТИП РОМА (ЦИГАНА) В НАРОДНИХ ЛЕГЕНДАХ
Марія Моклиця. «Химерний» як жанровий дискурс роману Василя Слапчука «Та сама курява дороги»
Ольга Блашків. СПОРІДНЕНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХЕТИПУ ТА УНІВЕРСАЛІЙ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ У ДРАМАТУРГІЇ В. Б. ЄЙТСА ТА О. ОЛЕСЯ