37 (2014). Narrative pragmatics

Завантажити випуск одним файлом.

Ірина Кушнір
РОМАН “САМЕЦЬ” К. ЛЕМОНЬЄ ЯК ПЕРШИЙ ВИЯВ НАТУРИЗМУ ПИСЬМЕННИКА
Ірина Нечитайло
ПРАСЛОВʼЯНСЬКІ ДЕВЕРБАТИВИ: СЕМАНТИКА МОТИВУЮЧИХ ОСНОВ
Юрій Ситько
ПРО ЧАСОВІ ВІДНОСИНИ В ОБ’ЄКТІ МОВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ПРО МЕТОДОЛОГІЧНУ ПОЗИЦІЮ
Тетяна Олійник
ЗАКОНОМІРНОСТІ КУЛЬТУРНО-ЕТНІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ
Надія Андрейчук
ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПРОЦЕСІВ ЗНАКОТВОРЕННЯ: ПОГЛЯД НА РОЗУМІННЯ ЯК ВИЯВ СЕМІОЗИСУ
Лариса Рись
ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ФАКТОРА АДРЕСАТА
Юлія Горицька
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРАГМАТИЧНОГО РІВНЯ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
Ахмет Али Айдын
КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» В ТВОРЧЕСТВЕ И. А. БУНИНА И Я. К. БЕЯТЛЫ
Тетяна Гребенюк
ФУНКЦІЇ БІОГРАФІЧНОГО НАРАТИВУ В ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ МЕТАЛІТЕРАТУРІ («МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ» О. ЗАБУЖКО)
Мар’яна Гірняк
ПИСЬМО ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ ТА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ (ЗА ПОВІСТЮ ОКСАНИ ЗАБУЖКО «ІНОПЛАНЕТЯНКА»)
Анна Гайдаш
ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВУ В ЗАРУБІЖНІЙ ДРАМІ ХХ СТОЛІТТЯ
Ганна Табакова
ПРИЙОМ МОНТАЖУ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В ЛІРИЧНІЙ ПРОЗІ
Вікторія Дуркалевич
ОБРАЗ БАТЬКА У ДИЛОГІЇ АНДЖЕЯ ХЦЮКА «АТЛАНТИДА» Й «МІСЯЦЕВА ЗЕМЛЯ»
Тетяна Табунщик
ХУДОЖНЯ ІСТОРІОСОФІЯ ДОБИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
Василь Бялик
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
Фелікс Штейнбук
КОНВЕРГЕНЦІЯ ТОПОСУ ЗАБУТТЯ У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Тетяна Винник
СЮЖЕТ У МАЛИХ ЛІРИЧНИХ ЖАНРАХ
Надія Пастух
“ВСЯЧИНА ГОВОРИТЬ, МИ НО’ НЕ РОЗУМІЄМ ТОГО, А ВСЕ НА СВІТІ ЯЗИК СВІЙ МАЄ”: “МОВА” ТВАРИННОГО ОБРАЗУ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ
Святослав Пилипчук
«БЕЗПРИСТРАСНЕ ВИСТУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ…»: МЕТОДОЛОГІЯ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ІВАНА ФРАНКА
Ігор Логвінов
ПАРАДІАСТОЛА „ВЛАСНОГО” ТА „ЧУЖОГО” У МАҐРИБСЬКІЙ ФРАНКОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Олена Галета
ВІД `РІДНОЇ НИВИ` ДО `ПОЛЯ ЛІТЕРАТУРИ`: АНТОЛОГІЯ ЯК КАНОНОТВОРЧИЙ ЧИННИК В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ К. ХІХ – П. ХХ СТ.
Наталія Миколайчук
ТЕОРІЯ МОЖЛИВИХ СВІТІВ У ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ НОВЕЛИ Ф. КАФКИ «ПЕРЕВТІЛЕННЯ»
Юлія Починок
ЕКCПЕРИМЕНТАЛЬНА ПОЕЗІЯ В ТРАНСФОРМАЦІЯХ ВІЗУАЛЬНОСТІ: ЛУГОСАД ТА ІНШІ
Тетяна Гарасим
РОМАНИ Л. ДЕРЕША, М. НАГАЧА ТА Н. МАКДОНЕЛЛА ЯК ЯВИЩЕ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА «ВИДАВНИЧИЙ ПРОЕКТ»
Андрій Цяпа
НАРАТИВНЕ РОЗДВОЄННЯ ЯК ЕТИЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ У РОМАНІ ДЕВІДА МІТЧЕЛЛА «ЛУЖОК ЧОРНОГО ЛЕБЕДЯ»
Наталія Кобзей
ОВНА КАРТИНА СВІТУ В. ВИННИЧЕНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЙОГО НАРАТОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
Наталія Магас
МЕНТАЛЬНІ МОДЕЛІ ЯК КОНСТРУКТИ РЕАЛЬНОСТІ ТА ІРРЕАЛЬНОСТІ
Христина Януш
ПОНЯТТЯ І КОНЦЕПТ. КРИТЕРІЇ РОЗРІЗНЕННЯ
Олена Крушельницька
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРИЙОМ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АВТОРА З ГЕРОЄМ У РОМАНІ ІРЕНИ КАРПИ «BITCHES GET EVERYTHING»
Олена Вещикова
МНОЖИННІСТЬ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ХУДОЖНЬОЇ УМОВНОСТІ ЯК НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ТЕКСТУ
Наталія Римар
ФУНКЦІЇ НАРАТОРА ЯК ГОЛОВНОЇ ІНСТАНЦІЇ ОПОВІДІ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
Андрій Гурдуз, Ірина Альбещенко
МІФОПОЕТИЧНА ПАРАДИГМА В ТРИЛОГІЇ СЬЮЗЕН КОЛЛІНЗ „ГОЛОДНІ ІГРИ”
Сніжана Жигун
ОПОВІДНІ СТРАТЕГІЇ ПРОЗАЇКІВ «ЛАНКИ»
Дмитро Дроздовський
СТРАТЕГІЇ ФОКАЛІЗАЦІЇ В РОМАНІ «СПОКУТА» ІЕНА МАК’ЮЕНА
Ярина Ясній
НAPAТИВНI CТPAТЕГIЇ ТЕТPAЛOГIЇ С. ВІНЦЕНЗА
Юлія Левчук
ЛІРИЧНИЙ ЦИКЛ ЯК КОГНІТИВНЕ ЖАНРОВЕ УТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ)
Марія Підодвірна
“НЕНАДІЙНИЙ НАРАТОР” ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
Антоніна Лахманюк
ЕФЕКТ НЕЗАВЕРШЕНОСТІ В ЕТЮДІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ЛЯЛЕЧКА»
Ігор Гаврищак
ТІЛЕСНІСТЬ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ЕСТЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ РІХАРДА ВАГНЕРА
Ольга Гончаренко
АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ КАЗИМИРА ТВАРДОВСЬКОГО: ОБРАЗ ВИХОВАННЯ

РЕЦЕНЗІЇ
Олена Гінда: Пилипчук Святослав. Фольклористична концептосфера Івана Франка.
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466 с.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *