41 (2015)

Завантажити випуск одним файлом.

МОВОЗНАВСТВО

Lyubov Struhanets. STRUCTURE OF LINGUAL-COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PERSONALITY
Елена Скоробогатова. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРФОЛОГИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА
Ольга Радчук. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ АБСТРАКТНИХ ПОНЯТЬ (ВІДСУТНІСТЬ – ЗАПЕРЕЧЕННЯ – ПУСТОТА)
Вікторія Желязкова. СИМВОЛІЧНІ ЗНАКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКСПРЕСИВНОСТІ МОВЛЕННЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Светлана Лещак. ФРАЗЕОСИНТАКСИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ ЗРЕНИЯ, ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ В ИДИОСТИЛЕ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА
Евгений Зубков. ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВОРОВСКОГО ЗАКОНА
Матеуш Ковальский. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ C ПРАГМАТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ
Юрій Струганець. ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ: ІМАНЕНТНІ ОЗНАКИ
Оксана Корпало. ПРЕДИКАТИВНІ ФОРМИ НА -NO, -TO І НЕОЗНАЧЕНІСТЬ ОСОБИ В ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ
Наталя Бородіна, Світлана Каленюк. ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ЯК ПРОВІДНЕ ЗАВДАННЯ МОВНОЇ ОСВІТИ

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Oksana Kuzmenko. POETICS OF DRAMATIC EXISTENCE IN THE FOLK PROSE ABOUT WORLD WAR I: LOCAL FOLKLORE OR/AND MECHANISM OF COLLECTIVE STRUCTURING OF EXPERIENCE
Оксана Оверчук. ЄВРОПОЦЕНТРИЗМ НАУКОВИХ ПОШУКІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ВІДДІЛУ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Anna Węgrzyniak, Tomasz Stępień CO ŁĄCZY JULIUSZA SŁOWACKIEGO Z TARASEM SZEWCZENKĄ?
Григорій Семенюк. ФОЛЬКЛОРИЗМ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ ТА МАЛОЇ ПРОЗИ СТЕПАНА ВАСИЛЬЧЕНКА
Зоряна Гук. ПОЕТИКАЛЬНІ ДОМІНАНТИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО РОМАНУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІСТИКИ М. ПАВИЧА)
Олена Крушельницька. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРИЙОМ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АВТОРА З ГЕРОЄМ У РОМАНІ ІРЕНИ КАРПИ „BITCHES GET EVERYTHING”.
Марія Реутова. РЕАЛІЗАЦІЯ «ЕФЕКТУ ОЧУЖЕННЯ» У ДРАМІ ЮРІЯ КОСАЧА «КОРТЕЗ І БЕЗТАЛАННА»
Тетяна Шкарлута (Синьоок). МІЖ СЦІЛЛОЮ УНРРИ І ХАРІБДОЮ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ: ЖИТТЯ ДІ-ПІ НА СТОРІНКАХ «ДИЯБОЛІЧНИХ ПАРАБОЛ» ПОРФИРІЯ ГОРОТАКА
Оксана Стогній (Рибась). СПЕЦИФІКА НАРАТУВАННЯ У ГУМОРИСТИЧНІЙ ПРОЗІ CИЛЬВЕСТРА ЯРИЧЕВСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ГОРАТИНСЬКІ ОПОВІДАННЯ»)
Галина Горішна. АПОКАЛІПТИЧНИЙ ХРОНОТОП ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ДОМІНАНТА ПОЕЗІЇ МАЙДАНУ