35 (2013). ПОЕТИКА ЛІРИКИ. Збірник наукових праць пам’яті доктора філологічних наук, професора Тетяни ВОЛКОВОЇ

Завантажити випуск одним файлом.

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
АВТОБИОГРАФИЯ
БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА ТЕТЯНИ ВОЛКОВОЇ
КЕРУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЯМИ
ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ
IN MEMORIAM

Татьяна Волкова
ПРОБЛЕМА ЖАНРА В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

ПОЕТИКА ЛІРИКИ

Микола Ткачук
МІЖСУБ’ЄКТНІ МОДУСИ ЛІРИКИ БОГДАНА ЛЕПКОГО
Татьяна Ивашина
МЕТАФОРА ДЖУНГЛЕЙ КАК СПОСОБ ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ПЕСЕННОЙ ЛИРИКЕ
Ірина Бєлінська
ФІЛОСОФСЬКА АМПЛІТУДА МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА
Галина Левченко
МАГІЧНО-МІФОЛОГІЧНИЙ СУБКОД ЛІРИЧНИХ МЕТАТЕКСТІВ ІВАНА ФРАНКА І ЛЕСІ УКРАЇНКИ (КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ)
Оксана Лівіцька
ЕПІТЕТАРІЙ ПОЕМИ Т. ЕЛІОТА “ASH WEDNESDAY”
Світлана Бартіш
ВІДОБРАЖЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ІДЕАЛЬНЕ МАТЕРИНСТВО У ПОЕЗІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ КРІСТІАНА ФЕЛІКСА ВАЙСЕ ТА ОЛЕНИ ПЧІЛКИ)
Лилия Корнильева
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА Р. САУТИ В КОНТЕКСТЕ АНГЛИЙСКОГО РОМАНТИЗМА

ТЕОРЕТИЧНІ СТУДІЇ

Михаил Лабащук
КАТЕГОРИЯ КОНЦЕПТА В СОВРЕМЕННОЙ СЕМИОТИКЕ
Оксана Лабащук
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАГМАТИКИ НАТАЛЬНОГО НАРАТИВУ
Олена Гінда
КОЛОМИЙКОВА СТЕРЕОТИПІЯ В ПОЕЗІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В ІТАЛІЇ
Лілія Підгорна
СЛОВ’ЯНСЬКА НАРОДНА ДЕМОНОЛОГІЯ: ПАРАЛЕЛІ, ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Isayeva Parvana Bakirgizi
FROM MYTHOPOETIC STRUCTURE OF A.HAGVERDIYEV’S WORK “THE LETTERS OF KHORTDAN FROM HELL”: TRAVEL MOTIVE TO THE OTHER WORLD
І.В.Куницька
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МОДЕРНІСТСЬКОГО РОМАНУ
Надія Денисюк
ФІКЦІЙНІСТЬ МИСТЕЦЬКОГО СВІТУ У ПРАЦІ ПЕТЕРА ЛАМАРКА ТА СТЕЙНА ОЛСЕНА “TRUTH, FICTION, AND LITERATURE”
Ірина Горенко
ЗАРОДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРШИХ ОПОВІДЕЙ ЧОРНОШКІРИХ РАБІВ (КІНЕЦЬ ХVІІ СТ. – ПОЧАТОК XVIII СТ.)
Олег Собчук
ЕСТЕТИЧНА ЛОГІКА В ПОВІСТІ МАЙКА ЙОГАНСЕНА «ПОДОРОЖ УЧЕНОГО ДОКТОРА ЛЕОНАРДО…»

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Галина Варнацька
КОНЦЕПЦІЯ «ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО ОСЯЯННЯ» ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ
Ірина Плавуцька
РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ В.ТЕКЕРЕЯ В УКРАЇНІ: ЛІТЕРАТУРНИЙ І ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС
Наталія Миколайчук
НОВЕЛА «ПЕРЕВТІЛЕННЯ» ФРАНЦА КАФКИ В ПРОЕКЦІЇ РЕЦЕПТИВНОЇ ЕСТЕТИКИ
Богдана Салюк
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ МОТИВ ПРАВДИ / НЕПРАВДИ У ПРОЗІ ПРО ДІТЕЙ-БЕШКЕТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ В. ВИННИЧЕНКА «ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК» ТА ПОВІСТІ Н. БОДЕН «ЗБІГЛО ЛІТО»)
Юлія Плугатарьова
ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРАТИВУ РОМАНУ ДЖОРДЖ ЕЛІОТ “АДАМ БІД”
Марина Волощук
НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ЭПИТЕТЫ В НАРОДНОМ РАССКАЗЕ «КРЕСТНИК» Л. ТОЛСТОГО (НА МАТЕРИАЛЕ ЭПИТЕТОВ НАРОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» И РАССКАЗА Л. ТОЛСТОГО «КРЕСТНИК»)
Ольга Царик
ТИПОЛОГІЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОВІСТЯХ БОГДАНА ЛЕПКОГО ТА ВЛАДИСЛАВА ОРКАНА
Ігор Гаврищак
«ТЕХНІКИ ТІЛА» МАРСЕЛЯ МОССА: ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
Андрій Цяпа
ШАХИ ЗІ СЛОНОВОЇ КІСТКИ В «АМСТЕРДАМІ» ІЕНА МАК’ЮЕНА
Ярина Ясній
ТЕТРАЛОГІЯ СТАНІСЛАВА ВІНЦЕНЗА «НА ВИСОКІЙ ПОЛОНИНІ» У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ
Лідія Єрмак
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ РОМАНІВ Т. МОРРІСОН «ПІСНЯ СОЛОМОНА» ТА «УЛЮБЛЕНА»
Альона Бойчук
АНАЛІЗ ДИТЯЧОЇ РЕЦЕПЦІЇ МЕТОДОМ АНКЕТУВАННЯ

МОВОЗНАВСТВО ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

Андрій Шумка, Петро Черник
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕНСИВНОГО КУРСУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ
Дмитро Котовець
РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНЯ, ЗАКЛАДЕНОЇ У ШКІЛЬНІЙ ПРОГРАМІ «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» (2001 Р.) ЗА РЕДАКЦІЄЮ АКАДЕМІКА Д.В. ЗАТОНСЬКОГО ТА ІНШИХ
Наталія Пасічник
СИМІЛЯТИВНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ТЕРМІНІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ МІСЦЕ, ЧАС ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Ольга Когут
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ
Татьяна Сергунина
ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА
Галина Чумак
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ РЕАЛІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ СТІВЕНА КІНГА
Інга Федькова
ТЕРМІНИ У СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
Ірина Шкіцька
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛІМЕНТІВ-МАНІПУЛЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ СПІВРОЗМОВНИКА
Антоніна Скрипник
КОНЦЕПТ DIABLE У ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ
Галина Потапова
МОРФОНОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ВІДДІЄСЛІВНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД
Ольга Кобринец
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНГЛЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Małgorzata Chrobak, Michał Woźniak
SOCJOLOGICZNE UJĘCIE PROBLEMU KŁAMSTWA W POLITYCE
Оксана Новоставська
МОТИВОВАНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ФРАНКА

РЕЦЕНЗІЇ

Александр Глотов
В ПОИСКАХ СВОЕГО ЯЗЫКА
Людмила Мироненко
АНГЛІЙСЬКА ЛІРИКА 1900 – 1920-Х РОКІВ: ТРАДИЦІЯ ТА НОВАТОРСТВО ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ ДОСЛІДНИЦІ
Богдан Чуловський
ГАЙНРІХ ФОН КЛЯЙСТ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *