31 (2011)

Завантажити випуск одним файлом.

МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Марія ЗУБРИЦЬКА. ТОПОС МАРГІНАЛЬНОСТІ В КУЛЬТУРНІЙ І ЛІТЕРАТУРНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ
Евгений НИКОЛЬСКИЙ, Владимир ЕФИМОВ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Наталія БОРОДІНА. ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПРОБЛЕМА ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Юрій СИТЬКО. ДО ПРОБЛЕМИ ЗНАЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКІВ
Наталія ДИКА. ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ
Наталя РУСАЧЕНКО. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОКАЛІЧНИХ АЛЬТЕРНАЦІЙ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – XVIII CТ.
3інаїда ПІДРУЧНА. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Олена ХЛИПАЛО. КЛАСИФІКАЦІЯ ТВІРНИХ ДІЄСЛІВ, ЩО МОТИВУЮТЬ ІМЕННИКИ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Леся БІЛОВУС. ПРОБЛЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ВНУТРІШНЬОГО ЛЕКСИКОНУ ЛЮДИНИ
Ірина ЯРОЩУК. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
Тетяна ВИДАЙЧУК. ДЕЯКІ ФОНЕТИКО-ОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ПАМ’ЯТОК РЕЛІГІЙНОГО ТА ДІЛОВОГО ПИСЬМА XVI – XVIII СТ.)
Ірина САЄВИЧ. КОНЦЕПТ «СОНЦЕ» В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Олена ДОЦЕНКО. ІМПЛІЦИТНІ СМИСЛИ В КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІЙ СТРУКТУРІ СУДОВОГО ДИСКУРСУ
ЛюбовШНУРОВСЬКA. БІЛІНГВІЗМ І БІКУЛЬТУРАЛІЗМ В ІНШОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ІНДИВІДА
Ганна ЧЕРНОБАЙ. ПСИХОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗОСОБОВИХ КОНСТРУКЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ СТАНІВ ПРИРОДИ І ВНУТРІШНІХ СТАНІВ ЛЮДИНИ
Ольга ВАЛІГУРА. МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПОРОДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРОВАНОГО МОВЛЕННЯ БІЛІНГВОМ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Іван ЛУЧУК.ЩО ТАКЕ ПИСЬМЕННИЦЬКА КРИТИКА
Данило ІЛЬНИЦЬКИЙ. У ПРОЕКЦІЇ ДВОХ ДЗЕРКАЛ: ІНҐАРДЕН І АНТОНИЧ У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Тарас ДЗИСЬ. ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНТНИХ ЧИТАЧІВ ПРОЗИ І ПУБЛІЦИСТИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ У ГАЛИЦЬКО-АВСТРІЙСЬКОМУ РЕҐІОНІ (Й. РОТ, Р. КУПЧИНСЬКИЙ, М. ІРЧАН, Б. ЛЕПКИЙ, О. ТУРЯНСЬКИЙ)
Ольга БОДНАР. ВІЛЬЯМ ФОЛКНЕР І ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК: АВТОРСЬКІ КОНЦЕПТИ СВІТОБАЧЕННЯ
Юлія ГАЛАН. НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ЧИТАЧА У СВІТ ФІКЦІЙНОЇ ДІЙСНОСТІ У РОМАНІ ДЖОРДЖ ЕЛІОТ «САЙЛЕС МАРНЕР»
Таміла КОТОВСЬКА. ВИВЧЕННЯ КОНЦЕПТУ ПРІРВИ У СИМВОЛІЦІ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО ЗБЛИЖЕННЯ З ПОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Б.БОЙЧУКА ТА Н.СПАРКСА)
Наталія МИКОЛАЙЧУК. «ПЕРЕВТІЛЕННЯ» Ф.КАФКИ В ПРОЕКЦІЇ ПСИХОАНАЛІЗУ
Мар’яна СОКОЛ. ЕПІГРАФ ЯК ПАРАТЕКСТ
ЛіліяШТОХМАН. НАРАТОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЖІНОЧОГО ПИСЬМА У ДОСЛІДЖЕННЯХ КІМБЕРЛІ РЕЙНОЛДС
Юлія КОСТЮК. ПОВТОРЕННЯ МИНУЛОГО В РОМАНІ ТОНІ МОРРІСОН «УЛЮБЛЕНА»
Марта ГОСОВСЬКА. ПРОБЛЕМИ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ: ОДІССЕЯ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ
Богдана САЛЮК. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ БЕШКЕТНИКІВ ДИТЯЧИХ ОПОВІДАНЬ В. ВИННИЧЕНКА ТА ПОВІСТІ Н. БОДЕН “ЗБІГЛО ЛІТО”
Віра БУРКO. ДОСВІД МІГРАНТА У ПОСТКОЛОНІАЛЬНОМУ СВІТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВІДІАДХАРА НАЙПОЛА “МАГІЧНІ ЗЕРНА”)
Інна ВИХОР. ПОЕТИЧНИЙ ТОПОС МІСТА ТА ЙОГО ТЕМАТИЧНІ РІЗНОВИДИ
Марія БАГРІЙ. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІСТОЛЯРНОГО СТИЛЮ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО
Юлия БАБИЧ. РОЛЬ ОБРАЗА ЕЛЕНЫ В РАЗВИТИИ СЮЖЕТА РОМАНА Л. УЛИЦКОЙ „КАЗУС КУКОЦКОГО”
Марина ВОЛОЩУК. «ПРИЯТНЫЙ» / «НЕПРИЯТНЫЙ» В ЭПИТЕТНОЙ СИСТЕМЕ РОМАНА Л. ТОЛСТОГО «ВОСКРЕСЕНИЕ»
Олена СПІЧАК. ЕСТЕТИКА ХРОНОТОПА В СОНЕТАХШЕКСПІРА
Олександра ЛОТОЦЬКА. ЕЛЕМЕНТИ СКАЗОВИХ ФОРМ ОПОВІДІ У ТВОРАХ О. ГЕНРІ ТА ОСТАПА ВИШНІ
Олена КОЛУПАЄВА. ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТОНІКИ ТА КОМПОЗИЦІЇ АНГЛОМОВНОГО Й УКРАЇНОМОВНОГО СОНЕТА КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Ігор НАБИТОВИЧ. ДИСКУРС МИСТЕЦТВА-ЯК-SACRUM У РОМАНІ ГЕРМАНА ГЕССЕ “СТЕПОВИЙ ВОВК”
Уляна ФАРИНА. КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ «A MOON FOR THE MISBEGOTTEN» Ю. О’НІЛА
Тетяна ЧЕПУРНЯК. СПОГАДИ ЯК КОД АВТОРСЬКОГО МИСЛЕННЯ В ПОЕЗІЯХ У ПРОЗІ Ю. ТАРНАВСЬКОГО
Надія ЧАСТАКОВА. КОНЦЕПЦІЯ ГЕРОЯ У НАУКОВО-КРИТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ І.ДЗЮБИ
Світлана БАРТІШ. КУЛЬТУРНІ МОДЕЛІ КОНЦЕПТУ «МАТЕРИНСТВО» ТА СПОСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У ДИТЯЧІЙ ПОЕЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ)
Інна БАРЧИШИНА. ХІАЗМАТИЧНІ ЕПІТЕТНІ СТРУКТУРИ У ВІРШАХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ М. ВОЛОШИНА ТА В. СВІДЗІНСЬКОГО

РЕЦЕНЗІЇ

Мар’яна ЛАНОВИК. НА РОЗДОРІЖЖІ КАМЕРТОНА
Орися ГАЧКО «ФІЛОСОФИ В ОБІЙМАХ БУРІ»