47 (2018)

Завантажити одним файлом.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Жанна ЯНКОВСЬКА. ВІДОБРАЖЕННЯ АРХЕТИПНОГО ТОПОСУ «ПОЛЕ» У РОМАНІ П. МИРНОГО «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?»: Д…

46 (2018)

Завантажити одним файлом.

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Олег ЛЕЩАК. Методологические основания и истоки российской онома-
сиологии: проблема соотношения номинации и предикации